Semco in de polder

2017 – Dit boek heeft als ondertitel: ‘Durf jij de vaste structuur los te laten en anders te gaan werken? Het kan eenvoudig!’. Adviseur (lean management) en ondernemer Allard Droste beschrijft in dit boek vooral op basis van zijn eigen ervaringen, hoe het eenvoudig kan. Droste is ook ondernemer/eigenaar van het metaalbewerkingsbedrijf Aldowa in Rotterdam. De ervaringen opgedaan in zijn bedrijf, deelt hij ook.

Voorwoord
Het voorwoord bij het boek is van Arko van Brakel, ondernemer, Chief inspiration Officer Semco Style Institute. Hij zegt daarin onder meer: “Allard heeft het lef gehad zich kwetsbaar op te stellen, door bijvoorbeeld te luisteren naar de klagers (volgens de tekst van AD moest je die juist negeren, FV), door fouten te omarmen in plaats van te bestraffen, door samen met zijn mensen groot te durven dromen, door afdelingen af te straffen, soms zelfs letterlijk de muren af te breken….. Dit boek laat zien dat de puur op respect en vertrouwen gebaseerde principes, waarmee grote ondernemers als Ricardo Semler succesvol zijn geworden, in ieder bedrijf toe te passen zijn.

Korte inhoud
In het boek wordt met korte uiteenzettingen en voorbeelden (deels uit het eigen bedrijf Aldowa) verteld hoe het eenvoudig kan werken. Alles begint met een gedeelde droom die heel zichtbaar, tastbaar en dichtbij of naar het heden gehaald moet worden. De Droom moet gezamenlijk worden omgezet in Doelen, dan moet men Doen en er is Durf voor nodig. Uiteindelijk is sprake van ‘samen sturing’.
Enkele terugkerende gedachten of adviezen aan ‘de leider’ zijn:
geef vertrouwen, ga uit van medeverantwoordelijkheid, maak medewerkers mede-ondernemer van alles wat speelt, fouten maken moet, richt je op de ‘toppers’ en de ‘goeden’ en negeer de ‘klagers’ die ‘ja-maar’ roepen.
Droste ontleent veel ideeën aan lean management. Hij schetst diverse voorbeelden van doorlooptijdversnelling door processen stap voor stap met medewerkers te analyseren en te vereenvoudigen of te instrumenteren waar nodig.

Aldowa
Het eigen metaalbewerkingsbedrijf beschrijft Droste in diverse voorbeelden. Daaruit rijst het volgende beeld.
Aldowa bestaat uit één team, er zijn geen hiërarchische lijnen, geen functieprofielen, er is geen autorisatieschema. Elke collega moet in minstens vier disciplines kunnen werken en mag zelf alle nodige bestellingen doen. Er is een cultuur van vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en het durven loslaten op basis van gemeenschappelijke dromen. Dat geeft structuur; er is sprake van samensturing en door sociale controle blijft alles in het gareel.
Het bedrijf maakt onder leiding van Droste een ontwikkeling door van toeleverancier van producten voor metalen plaatmateriaal aan uiteenlopende markten naar projectenwerk voor een specifieke markt in de bouw.

Referentie
Droste Allard, Semco in de polder. Durf jij de vaste structuur los te laten en anders te gaan werken? Het kan eenvoudig!’  2017, Allard Droste & Boom uitgevers, Amsterdam. Meer informatie over deze en andere uitgaven via: www.bua.nl.

 

Thema: Dynamisch management, Flexibel organiseren
Sector: Metaal e.a.
Bron: Boek, Cases