Scan voor het innovatievermogen van onderwijsorganisaties

2011 – Wilt u soms meer vernieuwen dan in de praktijk mogelijk lijkt? Gaan veranderingen in uw organisatie langzamer dan u wenselijk vindt? Of geven innovaties altijd veel ‘gedoe’? Waar ligt dit aan? En: wat zou u hier aan kunnen doen?

Over het instrument
KPC Groep heeft een diagnose-instrument ontwikkeld voor het inzichtelijk maken van het innovatievermogen van onderwijsorganisaties. Deelnemers krijgen een overzicht van de huidige situatie, maar men kan ook aangeven waar de (innovatie) ambitie ligt. KPC Groep gaat er vanuit dat elke onderwijsinstelling hierin eigen keuzes maakt. Vooral de ambitie is van belang bij het bepalen van eventuele vervolgstappen.

KPC Groep maakt onderscheid in vijf verschillende typen organisaties:
1. Uitvoerend excellent
2. Hotspot
3. Innovatieregie
4. Onderwijskundig leiderschap
5. Regionaal (sectoraal) leiderschap

Als u de vragenlijst invult, ziet u meteen in de vorm van een spinnenweb, waar de ambitie en de stand van zaken in de organisatie elkaar raken. Het invullen van de lijst duurt ongeveer 15 minuten.

Verwijzing:

De scan voor innovatievermogen is in te vullen via de website van de KPC Groep.