Scan Levensfasebewust Personeelsbeleid

2007 – Deze website biedt 3 hulpmiddelen bij het invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid. De term ‘Levensfasebewust personeelsbeleid’ richt zich op de duurzame inzetbaarheid van iedere werknemer, ongeacht leeftijd. De basis is het formuleren van de doelen van de organisatie en van de medewerker. Pas als de ambities van de organisatie helder en duidelijk zijn, is het mogelijk een doorzichtig beleid te voeren.

Directie, management, personeelsadviseur, leidinggevenden en medewerkers moeten weten waar hun organisatie voor staat. Wanneer een medewerker voor ogen heeft hoe zijn werk bijdraagt aan het bereiken van de ambities, komt dat ten goede aan de motivatie en de kwaliteit. Voorwaarde om dat te realiseren is openheid: medewerkers en leidinggevenden moeten bereid zijn met open vizier te praten over hun wensen en mogelijkheden.

Aanpak
De personeelsscan maakt duidelijk op welke punten de organisatie om een aanpassing vraagt van het personeelsbeleid. Sluit het personeelsbestand aan bij de ambities van de organisatie?

De Quickscan geeft een beeld van het gevoerde P&O beleid op 8 verschillende thema’s. Het onderzoekt de doelen van de organisatie, de doelen van de werknemer en de afstemming op elkaar. De scan is in te vullen door zowel het management, de P&O-er als de medewerker. Zo ontstaat een compleet beeld van de status en de kansen van levensfasebewust personeelsbeleid. De scan levert direct een ‘spin’ op met resultaten.

De vragenlijst ‘Gezond en plezierig werken’ gaat in op de factoren die de productiviteit en inzetbaarheid van medewerkers wezenlijk beïnvloeden. De vragenlijst geeft de organisatie aanknopingspunten om met medewerkers te praten over doelen, wensen en mogelijkheden.

Meer informatie is online te vinden via https://www.levensfasen.nl/

Keywords: duurzame inzetbaarheid