Samen werken aan werk

Samen werken aan werk

Raad voor Werk en Inkomen

RWI, 2008

78 pagina’s

Samenvatting

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) vindt het belangrijk dat werknemers die met werkloosheid worden bedreigd aan de slag blijven zonder dat ze een beroep op een uitkering hoeven te doen. Hiervoor zijn werkgevers en werknemers in bedrijven en instellingen primair verantwoordelijk. Werkgevers- en werknemersorganisaties op landelijk, sectoraal en regionaal niveau spelen daarbij een ondersteunende en faciliterende rol.

In juni 2008 heeft de RWI het advies ‘Van Werk Naar Werk: Activiteiten voor met werkloosheid bedreigde werknemers, de rol van O&O-fondsen en inter-sectorale mobiliteit’ uitgebracht. In dit advies wordt onder meer beschreven door welke partijen op dit moment VWNW-inspanningen voor met werkloosheid bedreigde werknemers worden ondernomen en op welke terreinen een verdieping of intensivering van die inspanningen kan plaatsvinden.

In aanvulling op dit advies heeft het bureau Consult BV in opdracht van de RWI deze Praktijkgids samengesteld. De Praktijkgids is bedoeld voor iedereen die professioneel bezig is met VWNW-activiteiten, zoals werkgevers, HRM-afdelingen van bedrijven en instellingen, ondernemingsraden en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Deze gids biedt een staalkaart aan goede voorbeelden. Het is nadrukkelijk geen handreiking,blauwdruk of stappenplan. De Praktijkgids bevat dus geen uitgewerkte adviezen over hoe een bedrijf of instelling in een bepaalde situatie het beste VWNW-activiteiten ter hand kan nemen. Dat zou ook niet kunnen. Via deze activiteiten moet immers met maatwerk ingespeeld worden op een personeelsknelpunt dat in een specifiek bedrijf of instelling moet worden opgelost. De gids bevat wel informatie over welke activiteiten en organisatievormen er zijn en over wat werkt en wat niet. Ook wordt beschreven welke maatregelen wanneer het meest effectief zijn volgens de bedrijven en instellingen die aan de totstandkoming van deze gids hebben meegewerkt.

Het rapport Samen werken aan werk (2008) van de Raad voor Werk en Inkomen is te vinden in de bijlagen.

Keywords: overheid & sociale partners