Samen op smaak gebracht

Over het organiseren van arbeid in voedingsfabrieken van de toekomst

2021 – Dit boek is tot stand gekomen op basis van de ervaringen die medewerkers van Workitect – een Vlaams Expertise Centrum op het gebied van arbeidsorganisatie – hebben opgedaan in een innovatieproject dat zij uitvoerden vanaf 2017 samen met een aantal Vlaamse voedingsbedrijven: WIFI2020. Aan dit project nam ook een aantal partners uit de sector deel (zie onder Referentie).

 

Cases: Vlaamse voedingsbedrijven

De cases en getuigenissen in dit boek tonen dat het mogelijk is om de wend- en werkbaarheid van een organisatie te verbeteren door slimmer (samen) te werken.

De cases vormen een mooie mix van bedrijven, zowel qua grootte en context als qua type productieproces en producten.

 

Vragen te beantwoorden

Dit boek geeft antwoorden op vier vragen:

  1. Hoe de arbeidsorganisatie veranderen om teamgeest en samenwerking te bevorderen?
  2. Hoe de verantwoordelijkheden beter verdelen om samen vooruit te gaan met groeikansen voor meer mensen?
  3. Hoe meer betrokkenheid creëren op alle niveaus? Welke doelstellingen en verantwoordelijkheden in teamverband vastleggen en hoe teams leren om hiermee om te gaan?
  4. Hoe de arbeidsorganisatie veranderen en betere resultaten behalen?

 

De schrijvers reiken met dit boek een aantal inzichten aan in het inrichten van voedingsbedrijven en het organiseren van werk in die bedrijven. Hiermee willen zij in eerste instantie mensen in de voedingsindustrie – van bedrijfsleiders en zaakvoerders, langs hr- en productiemanagers, tot leidinggevenden en ander medewerkers – een raamwerk en handleiding aanreiken.

 

Referentie

Lieven Eeckelaert, Frank De Craecker: ‘Samen op smaak gebracht. Over het organiseren van arbeid in voedingsfabrieken van de toekomst’; 2021, Alimento.

Voor meer voorbeelden en verdere uitdieping en onderbouwing wordt verwezen naar de website van Workitects: www.workitects.be .

 

Het project WIFI2020 is een innovatieproject waarin Workitects samen met Flanders’ FOOD en Alimento, met steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), gedurende vier jaar op pad gingen met een aantal Vlaamse voedingsbedrijven.

Zie https://www.workitects.be/publicatie/samen-op-smaak-gebracht

Download het boek via: https://www.alimento.be/sites/default/files/files/alimento_publication/field_file/samen-op-smaak-gebracht_protected.pdf