Samen met werknemers veranderen. Sociale innovatie bij Den Hartogh en HST

2013 – In een artikel in de rubriek Personeel en Arbeid van het blad van Transport en Logisitiek Nederland (TLN) worden twee cases besproken, voorbeelden van sociale innovatie in bedrijven in de logistieke sector.  Sociale innovatie staat op de agenda van een werkgroep die is ontstaan uit de Human Capital Agenda Logistiek, onderdeel van de Topsector Logistiek. De kern van sociale innovatie wordt hier gezien als: de organisatie verbeteren door werknemers structureel te betrekken en door ze te stimuleren om met voorstellen voor verbetering te komen. 

Sociale innovatie bij Den Hartogh

Den Hartogh levert logistieke diensten voor de olie- en gasindustrie, het vervoert vloeibare chemicaliën en gas. Het bedrijf heeft 17 vestigingen verspreid over de hele wereld, maar vooral in Europa. Er werken meer dan 1000 mensen.

In 2011 werd besloten de kantoren in Oss en Rozenburg te sluiten en de activiteiten te concentreren in één hoofdkantoor in Rotterdam. Dat was aanleiding om het  ‘Den Hartogh werken’  te introduceren. Het is de eigen vorm van Het Nieuwe Werken. In het kantoor zijn uitsluitend flexplekken en alle medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld om thuis te werken. Er is sprake van resultaatsturing.

Het is de bedoeling het Den Hartogh werken uit te breiden naar andere onderdelen van het bedrijf, maar voor gebonden functies is dat moeilijk.

Wel is het voor chauffeurs nu al mogelijk om hun werktijden flexibeler in te plannen. Veel chauffeurs  zijn van 5 naar 4 dagen werken gegaan; op de roostervrije dag wordt hun tankwagen door een ‘springer’ bereden. Ook de betrokken chauffeurs zijn overwegend zeer tevreden over de gewonnen flexibiliteit. 

Aanpak bij Den Hartogh

Het Den Hartogh werken is tot stand gekomen in workshops waarin de directie, het management en medewerkers participeerden.  Een gemeenschappelijke conclusie was dat het werk zo moest zijn dat het de medewerkers in staat stelt het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is een cultuur van geven en nemen, van vertrouwen en verantwoordelijkheid nodig. 

Resultaten

De voorlopige resultaten (het zal nog gemeten worden) zijn dat – volgens de leiding – de kwaliteit van de geleverde diensten is verbeterd. De medewerkers zijn over het algemeen tevreden, vooral over de flexibiliteit en over het thuiswerken. 

Sociale innovatie bij de HST- Groep

De HST-Groep is een middelgroot internationaal transportbedrijf.  Het bedrijf heeft  een breed aanbod van logistieke diensten van wegtransport, via het vervoer van zee- en luchtvrachten tot en met value added logistics.

Het bedrijf heeft vooral ingezet op een verbeterd Verzuimbeleid. Kern daarvan is frequente en persoonlijke aandacht. Tevens wordt de werknemer – in overleg met de bedrijfsarts – gestimuleerd om vervangende werkzaamheden te doen of met aangepaste werktijden te werken rekening houdend met zijn beperkingen.

Een tweede maatregel is het flexibeler plannen van de roosters. Chauffeurs kunnen kiezen voor een rooster van 4 dagen. Er is een voorts een systeem van compensaties bedacht waardoor de chauffeurs maandelijks ongeveer hetzelfde aantal overuren uitbetaald krijgen. 

Aanpak

Van groot belang bij HST vindt men een open cultuur en goede communicatie. Een voorbeeld daarvan is de lichtkrant waarmee medewerkers op de hoogte gehouden worden van wat er speelt in het bedrijf en met de collega’s. 

Resultaat

Het resultaat wordt hier vooral uitgedrukt in afgenomen verzuim: in 2010 was dat 6,50%, in 2011, 5,49% en in 2012: 3,48%. 

Referentie

Hestens, Anita; Luik, Christiaan van. Samen met werknemers veranderen. Sociale innovatie bij Den Hartogh en HST. In de rubriek Personeel & Arbeid van het blad van TLN. 

Thema’s: Het Nieuwe Werken, Duurzame inzetbaarheid,  Individueel roosteren

Sector: Logistiek

Bron: Artikel, Cases