Samen de lat hoger leggen

2012 – De Sociale Innovatie-adviesregeling (SIA) is een 3 jarige regeling, opgezet speciaal voor het MKB, die in het kader van OP-Zuid in de drie zuidelijke regio’s (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) werd uitgevoerd.

In de periode 2009-2011 hebben 113 bedrijven een beroep gedaan op de SIA. Van deze aanvragen zijn er 70 goedgekeurd.

De projecten sloten aan bij één of meerdere van de volgende thema’s:

• Organisatie van Werkprocessen & Flexibilisering;

• Talentonplooiing & Employability;

• Participerende aansturing.

Aanpak

Medewerkers zijn veelal inhoudelijk betrokken bij het sociale innovatie proces. Met behulp van nieuwe

methoden analyseren zij knelpunten en formuleren samen met collega’s verbetervoorstellen. Zo doen

zij nieuwe kennis op en leren zij nieuwe vaardigheden. Door het voeren van deze inhoudelijke gesprekken met elkaar draagt deze werkwijze ook bij aan een betere samenwerking en teamvorming.

Een verandering in de management- en leiderschapsstijl is daarbij voorwaardenscheppend. Deze leiderschapsstijl is gericht op meer verantwoordelijkheden bij uitvoerende medewerkers en een andere rol voor het (dagelijks) management en de directie.


Resultaten

Bedrijven benoemen zowel kwantitatieve als kwalitatieve resultaten van het sociale innovatie traject.

Kwantitatieve resultaten hebben te maken met productiviteit, doorlooptijd, faalkosten en leverbetrouwbaarheid, maar ook met de daling van het ziekteverzuim en de stijging van de medewerkerstevredenheid. Kwalitatieve resultaten vertalen zich in een beter perspectief voor het bedrijf en een aantal voorwaardelijke zaken als de organisatie van het werk, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden en de rol van directie en management. Hierdoor ontstaat voor de directie meer ruimte voor strategie en het lange termijn denken.

Uit gesprekken met medewerkers blijkt dat een betere structurering van werkprocessen heeft bijgedragen aan de kwaliteit van het werk. De medewerkers zijn beter op de hoogte, hebben meer overzicht en kunnen zelf ingrijpen wanneer er zaken misgaan. Medewerkers zijn enthousiaster geworden door de ontstane variatie in hun werk en ze voelen zich meer verbonden met het eindproduct.


Kritische succesfactoren

Gerangschikt in het model kritische succesfactoren in het MKB blijkt dat leiderschap, zeggenschap van medewerkers en zichtbaar resultaat aan de basis staan van de implementatie van sociale innovatie in het MKB. Een viertal andere factoren: samenwerking, leren& innoveren, geloven & vertrouwen, kwaliteit, borging & duurzaamheid zijn de werkzame ingrediënten die ervoor zorgen dat de sociale innovatie ook op de langere termijn succesvol blijft.

Thema’s/steekwoorden: MKB, Flexibel organiseren,Talentontwikkeling, Sociale innovatie

Brontype: Subsidies, Rapport