Saasen groep; Trots op ons bedrijf

2013 – Omschrijving
Saasen Groep uit Mierlo is een particuliere ARBO-organisatie (opleidingen en advies). Het bedrijf wordt gekenmerkt door haar innovatieve karakter zoals koppeling tussen het gebruik van digitale producten en praktisch werk. Contacten met klanten zijn intensief tot op het werkvloerniveau. Er werken 13 mensen in vaste dienst en daarnaast meer dan 60 freelancers

Minder kwetsbaar en meer verbinding
Binnen het bedrijf heerst een informele werksfeer, samen de schouders eronder. Het delegeren van verantwoordelijkheden wordt niet geschuwd. Er ligt veel knowhow bij medewerkers terwijl er maar relatief weinig arbeidscontracten zijn afgesloten. De Saasen Groep heeft zich gericht op het zo goed mogelijk betrekken van mensen bij het bedrijf en de bedrijfscultuur door zoveel mogelijk ontplooiingsmogelijkheden voor het individu aan te bieden. Het doel van het project was een ondernemende cultuur en ‘intrapreneurship’ bij verschillende soorten medewerkers (vast en flex) te ontwikkelen om op die manier de betrokkenheid en motivatie van medewerkers te vergroten. Het bevordert tevens de flexibiliteit van de organisatie.

Aanpak
Er is gestart met diagnose onder alle medewerkers inclusief de freelancers/zzp-ers. In brainstormsessies bespraken medewerkers de situatie van het bedrijf en de cultuur ‘is deze voldoende ondernemend?’. Medewerkers analyseerden ook hun innovatieve vermogen (als bedrijf en als individueel) en hun motivatie en betrokkenheid bij het bedrijf. Vanuit deze diagnoses zijn medewerkers gestart met kenniskringen met thema’s als samenwerking en productontwikkeling. Gezamenlijk is naar de werkprocessen gekeken om ze slimmer in te richten en heeft men een planning gebaseerd digitale zelfroostering. Verder zijn er samen nieuwe slimme en innovatieve producten ontwikkeld.
Tevens is een coachingsprogramma ontwikkeld om het ‘intrapreneurship’ bij medewerkers te versterken en in structuur en cultuur te verankeren in het bedrijf. Hierbij is naast de kenniskringen gebruik gemaakt van e-learning. Zo zijn medewerkers gaan nadenken over hun talenten, hun werkplek en kijken of hun talenten beter elders in het bedrijf in te zetten.

Resultaten
Saasen Groep heeft sinds zij gestart is met het project in 2009 en 2010, groei gezien . Dit succes was een samenspel van het sociale innovatieproject en meer aandacht voor marketing, visie dat samenwerking belangrijk is en de MVO gedachte van het bedrijft expliciet te maken. Medewerkers budgetteren nu hun eigen activiteiten in overleg met directie. Er is meer binding met en betrokkenheid bij het bedrijf. Sociale innovatie heeft creativiteit in werkprocessen opgeleverd waardoor wij nog efficiënter zijn gaan werken. In de tweede helft van 2011/eerste helft 2012 kreeg het bedrijf last van de recessie. Vooral door het meedenken van het personeel, en het denken in kansen, groeit het bedrijf sinds die periode weer verder.

Randvoorwaarden
De ondernemer moet vertrouwen hebben in zijn medewerkers. Zorg ervoor dat de medewerkers een veilige omgeving ervaren waar fouten maken mag. Het is een kans om te verbeteren.

Meer informatie
Zie de websites:www.saasen.nl en www.socialeinnovatiebrabant.nl

 Thema’s: Flexibel organiseren; Intrapreneurship; talentontwikkeling

Sector: Commerciële diensten

Bron: Case