Robots zijn lui

2016 – ‘Robots zijn lui’ is een eenmalige uitgave over sociale innovatie. Deze bundel van korte interviews, casebeschrijvingen en columns komt voort uit een initiatief van werkgevers- en vakorganisaties en kennisinstellingen die ook betrokken waren bij de oprichting en het functioneren van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI, 2006 – 2012); hij is mede gebaseerd op het gedachtengoed dat door dit Centrum werd ontwikkeld.

De vierde industriële revolutie

Robotisering, automatisering, 3D-printen, big data….. de toepassing van al deze technologieën kan leiden tot een vierde industriële revolutie. Dat kan voor (groepen) mensen een bedreiging vormen; voor werkgelegenheid, voor de aard en kwaliteit van het werk, voor werk en leefomstandigheden, voor de work-life balance. Daarom moet technologische innovatie gepaard gaan met sociale innovatie. En – zo leert de praktijk – toepassing van nieuwe technieken levert alleen maximaal op als gelijktijdig de sociale aspecten worden vernieuwd.

Smart Industry

De overheid en het bedrijfsleven voeren sinds enige jaren de Actieagenda Smart Industry uit om er voor te zorgen dat Nederlandse burgers profiteren van deze technologieën doordat ze meer welvaart brengen en dat het Nederlandse bedrijfsleven ervan profiteert.

Onderdeel van smart industry zijn de zogenoemde fieldlabs: proeftuinen om een bepaalde technologie (verder) te ontwikkelen, nieuwe oplossingen uit te proberen en kennis te ontwikkelen.

Er is ook een field lab Sociaal Innoveren. Deze bundel sluit daarbij aan.

Inhoud

 • Innovatie? Nee, innoveren (Cees Min)

 • Hackers buiten de deur houden. Sociale innovatie bij Talens (Andrea Hijmans)

 • Weg met die parkeerplaats. Sociale innovatie volgens Ton de Korte (Janko Douwema)

 • De andere kant van sociale innovatie. Interview met Peter Hagesteijn (Janko Douwema)

 • Wat is dat eigenlijk, sociale innovatie? Column (Paulien Bongers)

 • Een vakbond voor robots. Sociale innovatie volgens Jaap Jongejan (Janko Douwema)

 • Mens en machine hebben elkaar nodig. Sociale innovatie bij Almi Machinefabriek (Kees Jan van Kesteren)

 • Wat is nieuw? Sociale innovatie volgens Henk Volberda      (Keimpe de Fries)

 • Robots bouwen is een groepsprestatie. Sociale innovatie bij AWL-Techniek (Andrea Hijmans)

 • Mens en machine werkes steeds vaker samen. Sociale innovatie volgens Michiel de Looze (Dorine van Kesteren)

 • Zo makkelijk kan het zijn. Sociale innovatie bij GreenFo (Kim Tsai)

 • Een robotagenda voor Brabant. Sociale innovatie volgens Ton Wilthagen (Peter Boorsma)

 • Nederland raakt achterop. Sociale innovatie in andere landen (Kees Jan van Kesteren)

 • Het groeiende belang van medezeggenschap. De andere kant van sociale innovatie (Kim Tsai)

Referentie

De uitgave is digitaal te lezen via www.robotszijnlui.nl