Robotisering en betekenisvol werk in distributiecentra: bedreigingen en kansen

2020 – In dit artikel in een Themanummer van Gedrag en Organisatie over ‘De toekomst van werk’, doen Berkens et al. verslag van hun onderzoek.  Zij onderzochten het effect van robots op verschillende dimensies van betekenisvol werk op basis van kwalitatieve data die verzameld zijn onder medewerkers en hun leidinggevenden in acht distributiecentra met verschillende mate van robotisering.

 

Betekenisvol werk

De onderzoekers operationaliseren betekenisvol werk in zeven dimensies: autonomie, sociale relaties, taakidentiteit, het nastreven van doelen, taakvariatie, feed back en waardering en ontwikkeling van vaardigheden.

 

Resultaten

Naast een bevestiging van de zowel negatieve als positieve invloed van robots op betekenisvol werk, laten de resultaten zien dat vooral hoog opgeleide leidinggevenden profiteren van kansen, terwijl laagopgeleide medewerkers voornamelijk te maken hebben met bedreigingen. Daarenboven blijkt dat medewerkers die initiatief tonen, meer van de veranderende situatie weten te maken in termen van betekenisvol werk. Deze inzichten dienen te worden meegenomen door organisaties die robots introduceren om te voorkomen dat deze afbreuk doen aan de betekenisvolheid van werk en om verdere negatieve consequenties van robotisering te voorkomen.

 

Referentie

Berkens, Hannah A.; Jilles Smids; Sven R. Nyholm; Pascale M. Le Blanc: ‘Robotisering en betekenisvol werk  in distributiecentra: bedreigingen en kansen’. In: Gedrag en Organisatie #4, 2020. De toekomst van werk: impact van technologie op organisaties. Themanummer.

 

Thema: Vernieuwing van werk

Sector: Logistiek

Bron: Artikel