Robotica

2016 – Het Tijdschrift voor Human Factors (TvHF) heeft een special issue uitgebracht over Robotica. Gastredacteuren zijn: Tim Bosch en Elsbeth de Korte, beiden van TNO, Afdeling Sustainable Productivity & Employability in Leiden. De artikelen gaan in het bijzonder in op robots die samenwerken met mensen of mensen bij het werk ondersteunen: cobots.

Cobots

Tot voor kort was er geen contact tussen robot en mens, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Echter, tegenwoordig worden door de grote robotbouwers voor bijvoorbeeld de industrie en de zorg zogenoemde collaboratieve robots (cobots) ontwikkeld: robots die samenwerken met mensen.

Dit dossier gaat in op de inzet van robots bij gedragsverandering, samenwerking tussen mens en robot bij het uitvoeren van (onderhouds)taken en een robotsysteem dat op het lichaam gedragen wordt.

Hieronder een korte aanduiding van de artikelen in het tijdschrift.

Gesprek met robot maatje over diabetes

In het eerste artikel van Olivier Blanson Henkemans en collega’s worden de eerste resultaten van het PAL- project beschreven. In dit project wordt de sociale robot NAO ingezet om kinderen met type-1-diabetes te leren omgaan met hun aandoening. Verschillende creatieve methodes werden succesvol ingezet om de belangrijkste eisen voor de kind-robotinteractie in kaart te brengen.

De robot als onderhoudsmonteur van de toekomst

Het tweede artikel van Rick van der Kleij en collega’s beschrijft mogelijke vormen van samenwerking tussen mens en robot bij de uitvoering van onder andere hoog-risicowerkzaamheden. De auteurs gaan in op de grootste uitdagingen voor een goede samenwerking tussen monteur en robot bij onderhoudswerkzaamheden voor netbeheerders: veiligheid en effectiviteit van de samenwerking.

Exoskeletten als oplossing voor fysiek zwaar werk?

Het laatste artikel, van Michiel de Looze en collega’s, beschrijft een volledig andere vorm van robotisering, namelijk exoskeletten. Dit mensgestuurde robotsysteem dat op het lichaam wordt gedragen kan medewerkers ondersteunen bij fysiek zware taken in industriële omgevingen. Het artikel gaat in op verschillende vormen van exoskeletten en beschrijft de effectiviteit van deze vorm van robotisering in termen van reductie van fysieke arbeidsbelasting.

Referentie

Robotica. Special issue van het Tijdschrift voor Human Factors (jaargang 41 – nr. 3 – oktober 2016).

Zie de website:www.humanfactors.nl

.  Het dossier is als bijlage toegevoegd.