Ritmiek van organisatieverandering

2006 – In hoeverre is in de beweging van organisatieverandering een soort van hartslag aanwezig? Wat is de betekenis van ritmiek van organisatieverandering voor de mensen die een veranderproces doormaken? In ‘Ritmiek van organisatieverandering’ wordt een model beschreven om de cadans, de beweging van het veranderen, in beeld te brengen door beschrijvingen in thema’s van ritmiek van organisatieverandering te geven.

Als diagnose-instrument kan men met het model de ritmiekthema’s in een situatie van veranderen beoordelen. Bovendien is het mogelijk om met inachtneming van de ritmiekfactor meer sturing te geven aan organisatieverandering. In dit onderzoek wordt niet alleen invulling gegeven aan het verloop van de ritmiekthema’s, maar vooral ook aan de betekenis hiervan voor de mensen die dit veranderproces doormaken. Een diagnose van onderliggende mechanismen van ritmiek is mogelijk bij alle typen organisatie en bij iedere organisatieverandering.

Het boek is van belang voor adviseurs, managers en onderzoekers die zich bezig houden met veranderingsprocessen binnen bedrijven of de publieke sector en die op zoek zijn naar vernieuwende inzichten om veranderprocessen beter te begrijpen en te begeleiden.

ISBN: 90-5972-146-2

Keywords: Arbeidsverhoudingen, dynamisch managen & leiderschap