Rinnooy Kan: benut potentieel personeel

2010 – SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan zette als lid van de Baliegroep zijn handtekening onder een oproep om de arbeidsverhoudingen in dit land radicaal te vernieuwen. Jan Kloeze interviewde hem voor de GIDS. Een samenvatting.

Met sociale innovatie bedoelt Alexander Rinnooy Kan ‘al datgene wat met betrokkenheid van werknemers ertoe bijdraagt dat er in organisaties wordt geïnnoveerd’.

Sociale innovatie is nodig om een moderne relatie tussen werknemers en werkgevers te smeden. HR speelt daarin een sleutelrol. Het onderbenutte potentieel van het personeel naar boven halen. Daar zit de belangrijkste winst voor de Nederlandse economie.

Slimmer werken

Niet het enige, maar wel het meest aantrekkelijke aspect van sociale innovatie noemt Rinnooy Kan ‘de methodiek van slimmer werken’. Letterlijk zegt hij: ‘De gedachte dat je met inschakeling van je werknemers voortdurend bezig bent om je processen kritisch te bekijken en te verbeteren. Dat is een buitengewoon kansrijke formule. Als je dat op grote schaal doet, krijg je een productiviteitsslag voor je economie als geheel. Dat durf ik rustig te zeggen.’

Hij verwijst naar een nieuw initiatief waar de SER in Utrecht bij is betrokken. Daar wordt de methodiek van slimmer werken voor het MKB geïntroduceerd naar analogie van een succesvol project in het Duitse Noord-Rijnland-Westfalen. Enkele duizenden bedrijven hebben daar een productiviteitssprong van 10 procent per bedrijf gehaald. Rinnooy Kan: ‘Spectaculair. Bovendien, vooral vanuit het perspectief van de vakbeweging bevredigend. Want daar wordt vaak terecht de stelling verdedigd dat werkgevers het onderbenut potentieel in hun eigen werknemers niet honoreren. Hier is dat wel gedaan. De bereikte verbeteringen zijn vooral het gevolg van suggesties waar medewerkers zelf mee komen.’

Rinnooy Kan toont zich ook betrokken bij HR-afdelingen als hij hieraan toevoegt dat dit waarschijnlijk ‘buitengewoon interessant is voor uw lezers’. Want de vraag hoe haal je meer uit je mensen, is natuurlijk de kern van HR-beleid.

Innovatie

In de volledige versie van dit artikel gaat Rinnooy Kan in op het verschil tussen klassieke innovatie en het ontwikkelen van procesinnovaties. Hij schetst de rol van de bestaande instituties, zoals die zijn vertegenwoordigd in de SER. Rinnooy Kan betoogt dat zij in staat zouden moeten zijn om nieuwe arbeidsrelaties in Nederland tot stand te brengen.

Interessante vraag is volgens hem wat er in de nieuwe wereld overblijft van het vertrouwde solidariteitsarrangement dat de arbeidsverhoudingen zolang heeft gedomineerd.

Daarbij krijgt met name de vakbeweging op termijn een andere rol. Maar het is een misverstand dat het manifest van de Baliegroep een oproep zou zijn om de collectieve arbeidsovereenkomst verder maar aan de wilgen te hangen.

Bronvermelding

Lees het volledige artikel ‘Rinnooy Kan: Benut potentieel personeel.’ (2010) in nummer 6 van Gids voor Personeelsmanagement, juni 2010.

Keywords

Sociale innovatie