Reviewing workplace innovation as a plea for a practical approach

Reviewing workplace innovation as a plea for a practical approach

(Weging van theoretische benaderingen van sociale innovatie met het oog op een praktische aanpak)

2024 – Diverse benaderingen van werkplekinnovatie (WPI, of in Nederland ‘sociale innovatie’) hebben gemeen dat zij de ‘vooruitgang’ van werk beogen; dat wil zeggen dat goede banen samen op (moeten) gaan met goede bedrijfsprestaties. In dit ‘narratieve overzicht’ van de WPI-literatuur bespreken de auteurs hoe WPI-benaderingen bijdragen aan de vooruitgang van werk. Zij willen hiermee richting geven aan verder onderzoek en aan implementatie van nieuwe vormen van werk. Er wordt gekozen voor een mensgerichte theoretische positie met betrekking tot WPI, goed werk en goed presterende organisaties. De kern van deze recensie is het onderzoeken van de wortels van WPI en zijn historische ontwikkeling langs de lijnen van vier verschillende onderzoek stromen:

1) sociologie en organisatieonderzoek;

2) veiligheidswetenschap en organisatieonderzoek;

3) onderzoek naar economische strategie en human resources;

4) psychologie en gedragsonderzoek.

Deze stromen worden beoordeeld op hun bijdrage aan ‘goede banen’. In dit pleidooi voor een praktische benadering van WPI concluderen de schrijvers hoe de stromen aansluiten bij de conceptualisering van WPI en mensgerichtheid, bespreken ze de implicaties voor de praktijk en enkele beperkingen, en doen ze aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

Referentie

Oeij, P. R. A., & Dhondt, S. (2024). Reviewing workplace innovation as a plea for a practical approach. Sociology Compass, e13203. https://doi.org/10.1111/soc4.13203

Download de pdf van het artikel via de knop hieronder.