Resato, fabrikant hogedruksystemen

2019 – Resato is een machinefabriek in Assen waar 120 mensen werken, in 2019. Dit bedrijf maakt hogedruksystemen en waterstraalsnijapparatuur.

In 2012 en in 2017 zijn er voor deze Kennisbank casebeschrijvingen van de sociale innovatie bij Resato gemaakt, deze zijn ook als bijlage bij dit item opgenomen.

Sociale innovatie
In 2009 vond een management buy out plaats. De twee nieuwe directeuren hebben sedertdien steeds meer verantwoordelijkheden naar de werkvloer gedelegeerd. Medewerkers krijgen de ruimte om binnen bepaalde kaders en in lijn met de koers van het bedrijf met nieuwe ideeën te komen.
Alle medewerkers dienen klantgericht te werken en vertegenwoordigen het bedrijf naar buiten toe. Zij hebben een rol bij het realiseren van customer intimacy.
Resato maakt deel uit van het Innovatiecluster Drachten. Dat is een innovatie eco-systeem bestaande uit ruim 20 bedrijven in Noord-Nederland werken aan innovaties op gebieden als 3D metaal printen, visuele intelligentie, remote senoring en big data, aandrijvingen en robotica.
Resato is geen familiebedrijf, maar heeft ‘familiewaarden’ geïntroduceerd: openheid, om elkaar geven, blijven leren, eerlijkheid en gezondheid. In het bedrijfspand in Assen zijn veel open werkruimtes en kantoor en productieruimte staan in directe verbinding met elkaar.
Medewerkers worden gestimuleerd om zich steeds te blijven ontwikkelen, ofwel via het intern opgezette e-learning platform of voor het volgen van een externe opleiding. Het volgen van trainingen is gekoppeld aan salarisverhogingen; geen training betekent geen salarisverhoging. 

Resultaten
In de eerste jaren na de management buy out in 2009, zijn enorme verbeteringen gerealiseerd in doorlooptijden, leverbetrouwbaarheid en productiviteit. In 2016 moest Resato vanuit Roden naar een groter pand in Assen verhuizen.
Het ziekteverzuim is laag. 

Lessons learned
Ook bij een niet-familiebedrijf kunnen familiewaarden een verbindende werking hebben.
Klantgericht zijn betekent soms ook naar een ander bedrijf doorverwijzen.
Waarden als ‘openheid’ kun je ook in de opzet van he pand benadrukken.
Het koppelen van professionele ontwikkeling aan salarisverhogingen kan een goede stok achter de deur zijn voor een ‘leven lang leren’.

Referentie
‘Resato’, In: ‘Slimmer werken, anders organiseren. Wat bedrijven in de Rotterdamse haven kunnen leren van sociale innovatie elders’; Rick Hollen & Niels van der Weerdt. Onderzoekscoördinator: Henk Volberda. Een uitgave van het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI).
De casebeschrijving van Resato treft u aan in bijgaand deelrapport in de bijlage.

Over het hele RISI rapport bestaat ook een item in deze kennisbank: https://www.kennisbanksocialeinnovatie.nlhttps://wp.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/slimmer-werken-anders-organiseren/

 De casebeschrijvingen van Resato uit 2012 en 2017 zijn als bijlage toegevoegd.
Zie ook: Casebeschrijvingen TNO maakindustrie (compressed, 25 mei 2010) dat als bijlage is opgenomen.
En zie een Filmpje uit 2012 via https://vimeo.com/54230968.

Thema’s: Dynamisch managen en leiderschap, flexibel organiseren, externe samenwerking
Sector: maakindustrie
Bron: Case