Repertoires voor Regelreductie

repertoiresregelreductie.bmpRepertoires voor regelreductie – de goede bedoelingen voorbij

Ministerie van Binnenlandse Zaken, inAxis

M. van der Steen, M. van Twist

2008

ISBN: 978 90 5414 156 3

50 pagina’s

Pogingen om de regeldruk te verminderen, hebben weinig succes omdat ze niets doen aan de mechanismen, die aan de regelproductie ten grondslag liggen, aldus de publicatie: ‘Repertoires voor regelreductie, de goede bedoelingen voorbij’.

Een werkelijke afname van regels, vereist minder overheidssturing en meer maatschappelijke sturing. Dat betogen bestuurskundigen Mark van Twist en Martijn van der Steen in het essay ‘Repertoires voor regelreductie’. De afgelopen jaren is op verschillende manieren geprobeerd regeldruk te verminderen. Daarbij ging het om het ‘kappen van dor hout’, zoals Van Twist en Van der Steen het afschaffen van regels die geen functie meer hebben, noemen. Logischerwijs hebben burgers en bedrijven daar weinig van gemerkt. Ook is er geprobeerd de dienstverlening te verbeteren. Dat leverde met vallen en opstaan minder administratieve lasten op, maar leidde niet tot vermindering van regels. En verder probeerde de overheid het stellen van regels meer over te laten aan private partijen, wat eigenlijk alleen zorgde voor een verplaatsing van regeldruk.

Maar wat kan wel gedaan worden om het perpetuum mobile van regelproductie echt te doorbreken? Van Twist en Van der Steen keren terug naar de essentie van regels: het dienen van en borgen van waarden. Regels drukken uit wat wij bijvoorbeeld verstaan onder vrijheid, gelijkheid en veiligheid. In de praktijk blijkt namelijk dat er een heleboel andere redenen worden aangevoerd om regels te bedenken dan het behartigen van waarden. Van Twist en Van der Steen pleiten voor maatschappelijke sturing. De centrale gedachte daarbij is dat het publieke belang niet aan de overheid wordt ‘uitbesteed’ maar dat maatschappelijke actoren zélf een actieve rol spelen. De overheid geeft actoren vertrouwen en beloont het nastreven van maatschappelijke doelen.

Uniek aan dit boekje is dat de opvattingen van de auteurs worden gedeeld door drie door het kabinet ingestelde commissies: de commissie Noordzij, de commissie Dekker en de commissie Lemstra (InAxis).

De publicatie Repertoires voor regelreductie – de goede bedoelingen voorbij (2008) van M. van der Steen & M. van Twist is te vinden in de bijlagen.

Keywords: dynamisch managen