Renolit Nederland

2016 – Renolit is producent van hoogwaardige kunststofmaterialen voor een groot aantal toepassingen. De producten van de Nederlandse dochter worden door afnemers verwerkt tot producten voor de medische sector, zoals infuuszakken en -buisjesen zakjes voor bloedplasma. Het bedrijf is gevestigd in Enkhuizen, en veranderde een aantal malen van eigenaar. Bij Renolit Nederland werken ongeveer 160 mensen.

Sociale innovatie

Renolit Nederland opereert in een markt die niet bijzonder conjunctuurgevoelig is, maar wel steeds hogere eisen stelt aan de productie, moelijker producten, strengere regelgeving en hogere eisen op het gebied van hygiëne. Als organisatie moet Renolit zich ontwikkelen en dus moeten de medewerkers dat ook. Het bedrijf heeft ‘de ruimte in de cao’ (ontziemaatregelen) in samenspraak met de werknemers op een andere manier aangewend, namelijk voor scholing en vitaliteitsdoelen.

Aanpak

Van het begin af aan zijn alle medewerkers bij het cao-vernieuwingsproces betrokken in voorlichtingsbijeenkomsten en bij de cao-onderhandelingen. Een belangrijke les is: Je moet het vooraf met alle partijen eens zijn over de feiten (de cijfers). Als je het daarover eens bent, is er geen grond meer voor achterdocht.

Resultaat in cao

Het resultaat is neergelegd in de cao, de meest recente is de cao 2015 – 2016 (zie bijlage) 
In de looptijde van deze cao wordt onderzoek uitgevoerd naar modernisering van de werktijden. Daarvoor is een projectgroep opgericht van cao-partijen, die ook overleg voeren met de OR.
Punten van onderzoek zijn: 
1. roostertechnisch reageren op flucturerende vraag;
2. wensen van medewerkers
3. gezondheidskundige aspecten
4. aandacht voor pauzebeleid;
5. terugkomdagen.
Er is een keuzesysteem voor het sparen van arbeidsvoorwaardenbronnen ten behoeve van arbeidsvoorwaardendoelen. Er wordt een inzetbaarheidsbudget toegekend.

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Cao-vernieuwing, Duurzame inzetbaarheid.

Bron: Case

Sector: High Tech, New Materials