Rede: Rob Gründemann - Arbeidsparticipatie in Nederland

Ben Fruytier heeft u zojuist het thema van ons lectoraat gepresenteerd, te weten sociale innovatie in arbeidsorganisaties. Drie centrale begrippen spelen daarbij een rol, namelijk arbeidsproductiviteit, arbeidsparticipatie en talentontplooiing. Ik zal u nader informeren over de wijze waarop wij het thema arbeidsparticipatie in het lectoraat hebben ingevuld. Een thema dat de komende periode een belangrijke invloed zal hebben op de strategische agenda van bedrijven en HR. Daarbij moet worden aangetekend dat als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen de aandacht hiervoor tijdelijk zal wegvallen. Op de langere termijn blijven deze zaken van belangIk kom daar op het eind van mijn rede nog op terug.

Opzet openbare les
Op deze sheet ziet u de opzet van mijn openbare les. Ik zal u eerst wat meer vertellen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de betekenis daarvan voor de samenleving en de wereld van het werk. Daarna behandel ik enkele theoretische concepten die een nuttig kader vormen voor het analyseren en interpreteren van de ontwikkelingen op die arbeidsmarkt. Vervolgens ga ik over naar de praktijk van arbeidsorganisaties en HR. Wat is er op dit niveau nodig om te komen tot een betere en meer duurzame inzet van personeel. De actualiteit van de economische recessie en de betekenis daarvan voor de arbeidsmarkt op de langere termijn komen daarna aan de orde. En ik sluit af met een overzicht van het onderzoeksprogramma van het lectoraat en een dankwoord.