Rede: Jac Christis - Arbeidsorganisatie en -productiviteit: wat is slim organiseren?

2009 – Installatierede van Jac Christis als lector arbeidsorganisatie en arbeidsproductiviteit aan het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen.

Slim organiseren betekent zodanig organiseren dat iedereen, dus ook de uitvoerende medewerker, betrokken is bij het regelen, verbeteren en vernieuwen van de organisatie. Op die manier creëer je niet alleen uitdagender werk voor je medewerkers, maar vergroot je ook het aanpassingsvermogen van je organisatie.

Nu kun je iedereen bij alles betrekken wanneer je met zijn vijven bent. Dat wordt moeilijk met zijn twintigen en onmogelijk met zijn 50en of meer. Je moet dan organiseren of structuur aanbrengen. Die structuur zorgt er volgens Simon (1997) voor dat niet iedereen:

·

met alles mee hoeft te doen (horizontale arbeidsverdeling),

·

over alles mee hoeft te beslissen (verticale arbeidsverdeling),

·

over alles mee hoeft te praten (communicatielijnen) en

·

telkens opnieuw het wiel hoeft uit te vinden (standaardprogramma’s of routines).

Omdat met alles meedoen alleen kan in een kleine groep herdefiniëren we slim organiseren als het zodanig organiseren dat op het niveau van de groep of het team iedereen met alles meedoet, meebeslist, meepraat en meedenkt. Werken in teams vereist dus arbeidsorganisatorische structuuraanpassingen en de grote vraag is: wat zijn die aanpassingen?

Zie voor de volledige rede Arbeidsorganisatie en productiviteit – wat is slim organiseren (2009) van J.H.P. Christis de bijlage.