Rede: Ben Fruytier - Arbeidsproductiviteit en arbeidsparticipatie

2008 – Op vrijdag 2008 gaf Ben Fruytier samen met zijn collega-lector Rob Gründemann  zijn openbare les met de titel: ‘Een ieder heeft de plicht tot slimme arbeid’.  In deze openbare les zijn zij officieel geïnstalleerd als lector Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties.

Het is nu misschien  nog moeilijk voorstelbaar, maar over een aantal jaren krijgen werkgevers, werknemers en overheid te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. Om dit probleem het hoofd te bieden zijn twee maateregelen noodzakelijk: een toename van de arbeidsparticipatie en een verhoging van de arbeidsproductiviteit. In plaats van een recht op arbeid – opgenomen in de universele rechten van de mens – ontstaat daarmee een plicht tot slimme arbeid.

Maar is de roep om meer participatie? Is de plicht tot betaalde arbeid acceptabel? En is die hogere participatie wel slim als ook de arbeidsproductiviteit moeten worden verhoogd? Dit zijn de vragen die zij aan de orde stellen in inaugurele redes.