Rapportage Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013

beschikbaar stellen van benodigde werkgerelateerde informatie, en het stimuleren van openheid in het dagelijks werk.
Voor ondervraagden is de betekenis van het HNW concept duidelijker geworden, maar roept het tegelijkertijd ook minder positieve associaties op (39% nu, tegen 50% in 2012) en nemen de negatieve associaties toe (19% nu, tegen 12% in 2012). De voornaamste obstakels voor een succesvolle implementatie van HNW waren in 2013 de angst onder werknemers om de eigen (vaste) werkplek te verliezen, weerstand van managers tegen het concept, de angst om onderling contact te verliezen met collega’s, en een mismatch van HNW met de bestaande organisatiecultuur.

Meer informatie

Zie de bijlage met het rapport van de meting in 2013 en:  www.newworldsofwork.nl. 

Thema’s: Het Nieuwe Werken

Sector: alle

Bron: onderzoeksrapport