Rapport Panteia/EIM: Innoveren achter de schermen

2013 – Innoveren achter de schermenis het rapport van een studie vanPanteia /EIM naar sociale innovatie in het MKB op basis van negen cases uit de praktijk van het Syntens Innovatiecentrum. (De meerderheid van deze cases is ook met een afzonderlijke beschrijving te vinden op deze Kennisbank.) 

Twee hoofdconclusies zijn:
1) De ondernemer bepaalt doel en tempo van sociale innovatie en
2) teambuilding is de drijvende kracht achter sociale innovatie.

Ondernemer bepaalt doel en tempo van sociale innovatie
Marktveranderingen nopen bedrijven tot aanpassingen en vernieuwingen. Afhankelijk van de levensfase van een bedrijf zijn er verschillen gevonden in het doel van innovatie. De ruimte die aan het personeel wordt gegeven om het doel van de innovatie mede in te vullen, wordt niet bepaald door de levenscyclus van het bedrijf, maar door de keuzes van de ondernemer (of het centrale management). De keuze is het directe gevolg van de houding van de ondernemer zelf, van zijn filosofie ten aanzien van zelfstandigheid van personeel en inbreng van personeel in de strategie en van zijn ‘drive’ tot veranderen. Dit is doorslaggevend voor de snelheid van het vernieuwingsproces en op de uiteindelijke invulling hiervan.

Teambuilding is drijvende kracht achter sociale innovatie
Op het gebied van sociale innovatie is in het verkennend onderzoek duidelijk geworden dat meer verantwoordelijkheid voor het personeel bij voorkeur niet beperkt moet blijven tot de operationele processen. Het loont om binnen het MKB op markt strategisch gebied veel meer ruimte voor het personeel te creëren. Hierbij is teambuilding van personeel en management van groot belang gebleken. Juist deze gemeenschappelijkheid van management en uitvoerend personeel maakt dat het welzijn van het bedrijf steeds meer een deel wordt van het denken en doen van alle betrokkenen. En dat laatste is bij alle cases de drijvende kracht achter sociale innovatie!

Verwijzing:  Pleijster, F., Overweel, M.J., Zeijden, van der, P.Th., (2013) Innoveren achter de schermen. Panteia/EIM, ISBN: 9037110692 (zie bijlage)

Thema’s: MKB, Slimmer werken, Teamwerken

Sector: HTSM, Agrofood, Creatieve industrie, Zakelijke dienstverlening

Bron: Onderzoeksrapport