Innovation Methodologies to Activate Inclusive Growth in the Organization

2021 – Uit het Rail Activation project dat door Spaanse onderzoekers is uitgevoerd en dat de EU heeft gefinancierd in het kader van Horizon2020, is een nieuwe publicatie gekomen van de auteurs Garazi Carranza Ruiz de Loizaga en Begoña Sanchez Gonzalez.

 

Abstract

Digitalisering verandert de manier waarop wij bewegen en produceren en moedigt de industrie aan om de beste van de beschikbare technologieën te gebruiken en daarbij te focussen op mensen. Niet-technische innovatie, in het bijzonder Sociale innovatie (Workplace innovation, WI) zal een belangrijke rol spelen in de digitale revolutie en de versnelling van de technologische ontwikkeling, zij zal het concurrentievermogen van bedrijven verhogen. Dit werpt de schijnwerpers op het belang van de innovatie-cultuur en medewerkersbetrokkenheid gefocust op verbetering van de motivatie van medewerkers en op arbeidsomstandigheden. Dit zal de arbeidsproductiviteit verbeteren alsmede de efficiency, de innovatie competenties en flexibiliteit op de markt, samen resulterend in een concurrentievoordeel voor het bedrijf.

WI is een combinatie van structurele en culturele maatregelen die werknemersbetrokkenheid bevorderen en daardoor de kwaliteit van de arbeid verbeteren en ook de prestaties van de organisatie verhogen. Deze strategieën hebben als doel innovatief werkgedrag te bevorderen, nieuwe ideeën, producten en processen te introduceren en toe te passen.

In dit hoofdstuk analyseren de auteurs WI in de spoorwegsector en beschrijven zij een WI model voor deze sector. Een theoretisch model wordt gepresenteerd voor een survey in het kader van het Rail Activation project. De survey betreft een steekproef van 203 spoorbedrijven uit de EU. Vervolgens wordt de data-analyse besproken, de resultaten doorgenomen en een gids om het WI model te implementeren wordt beschreven. Aan het eind volgt een discussie-paragraaf over het onderzoek en de beperkingen ervan en worden conclusies getrokken.

 

Enkele conclusies

Een cultuur die innovatie en creativiteit aanmoedigt is nodig om met succes een technologische transformatie in de spoorwegsector te realiseren.

Werknemersbetrokkenheid is een essentiële aanjager van WI. De analyse heeft lagen zien dat vier elementen relevant zijn voor een succesvolle innovatie adoptie: een participatieve implementatie, innovatief gedrag, het nut en de resultaten van de innovatie zijn aantoonbaar.

Bij de meeste spoorwegorganisaties is veel verbetering mogelijk als het gaat om workplacinnovatie- praktijken.

 

Referentie

Garazi Carranza Ruiz de Loizaga and Begoña Sanchez Gonzalez: ‘Innovation Methodologies to

Activate Inclusive Growth in the Organization’. 2021, hoofdstuk in IntechOpen.

Het hoofdstuk is als bijlage toegevoegd.

Activating inclusive growth in railway SME’s by workplace innovation

2020 – De auteurs Garazi Carranza, marta Garcia, Begoña Sanchez – de eerste twee werkzaam voor de Spaanse Railway association en de laatste voor een Technisch Instituut voor research en innovatie – zetten in dit artikel uiteen wat het belang is van ‘workplace innovation’ naast digitalisering voor de concurrentiepositie van en de kwaliteit van arbeid bij spoorwegbedrijven.

Methode

De auteurs baseren hun betoog vooral op literatuur van Europese collega’s en een online vragenlijstonderzoek onder spoorbedrijven uit 16 Europese landen, met 203 respondenten.

het onderzoeksmodel bevatte drie clusters van factoren: individuele (persoonsgegevens), proces-en organisatorische factoren.

Technisch gezien betroffen de vragen de implementatie van digitalisering bij: supply chain management, business re-engineering, knowledge management, lean production en quality management.

De hypotheses waren

  1. Autonomie, team voice, innovative behavior én een participatieve aanpak leiden tot een positieve blik op innovatie bij betrokkenen,
  2. Een positieve blik is gerelateerd aan innovatie-adoptie.

 

Resultaten en conclusies

De respons op de survey – negatief beïnvloed door de Coronacrisis – laten weinig harde conclusies over resultaten toe. De auteurs stellen wel – vooral dus op basis van de literatuurstudie – dat bedrijven workplace innovation en met name autonomie, groepswerk en participatieve implementatie van nieuwe technologie (digitalisering) zouden moeten benutten – ook – om uit de crisis te komen die veroorzaakt is door de pandemie.

 

Referentie

Carranza, Garazi, Marta Garcia, Begoña Sanchez, ‘Activating inclusive growth in railway SME’s by workplace innovation.’  In: Transportation Research Interdisciplinary. Perspectives 7 (2020) 100193, Elsevier.