QuickScan Slimmer Werken

QuickScan Slimmer Werken

AWVN

Wat is het?

De QuickScan Slimmer Werken is een hulpmiddel om belangrijke, concrete verbeterpunten in het kader van Slimmer werken te benoemen. De scan identificeert de mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit te verhogen en de betrokkenheid van werknemers te vergroten.

Hoe werkt het?
De QuickScan Slimmer Werken is een digitale vragenlijst die moet worden ingevuld door 10 tot 25 lijnmanagers. De vragen zijn verdeeld over zes items: arbeidstijdmanagement, gezondheidsmanagement, kennis & employability, arbeidsverhoudingen, arbeidsparticipatie en resultaatgericht belonen..

Resultaten
De QuickScan Slimmer Werken levert een rapportage op over kansrijke verbeterpunten. Deze punten worden vervolgens onder leiding van een HR-adviseur van AWVN vertaald naar concrete actiepunten.

Voor toegang tot de QuickScan Slimmer Werken en informatie over de procedure en de kosten kunt u contact opnemen met de Werkgeverslijn van AWVN: (070 – 850 86 05) of werkgeverslijn@awvn.nl. Zie voor ervaringen van organisaties met de QuickScan het artikel uit Werkgeven 7/2005.