QuickScan Flexibiliteit

2009 – De QuickScan Flexibiliteit is ontwikkeld aan RSM Erasmus University door prof. dr. H.W. Volberda en drs. N.P. van der Weerdt. Het instrument is gebaseerd op het werk van Henk Volberda over flexibele organisaties “Building the Flexible Firm”, in het Nederlands verschenen als “De Flexibele Onderneming”. Meer dan 2500 bedrijven en overheidsorganisatie pasten de Scan al toe en bieden daarmee een rijk referentiekader voor uw eigen organisatie.

Managers zien de omgeving waarin de organisatie opereert steeds concurrerender worden, mede onder invloed van technologische innovaties, deregulering, veranderingen in de EU en mondialisering van concurrentie. Dit stelt nieuwe eisen aan het repertoire aan vaardigheden voor anticipatie en reactie en aan het ontwerp van de organisatie. Veelal dient de flexibiliteit van de organisatie te worden aangepast aan de veranderende concurrentieomgeving. De QuickScan Flexibiliteit plaatst de omgeving, de managementvaardigheden en de organisatie in een integraal raamwerk en bepaalt de vereiste en aanwezige flexibiliteit. Op basis van dit inzicht wordt het gewenste vernieuwingstraject beschreven. De Scan helpt managers daarmee de theorie over organisatieflexibiliteit van Prof. Volberda toe te passen op de eigen organisatie en snel een eerste verkenning van mogelijke veranderingstrajecten uit te voeren.

Verwijzing
Meer informatie is online te vinden via https://www.rsm.nl/home/faculty/centres_of_expertise/rsm_centres/strategic_renewal_centre/projects/quick_scan_flexibility

De publicatie QuickScan Flexibiliteit (2009) van H. W. Volberda & N.P. van der Weerdt is te vinden in de bijlage.

Keywords: flexibel organiseren