Publicatie met praktijkvoorbeelden van duurzame inzetbaarheid

2011 – Vakbonden en werkgevers werken in bedrijven volop samen rond het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Dat blijkt uit het boekje ‘Duurzaam meedoen’ dat de vakbonden De Unie, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten samen met werkgeversvereniging AWVN in november 2011 publiceerden. In het boekje worden 10 praktijkvoorbeelden beschreven van bedrijven waar werknemers en werkgever samenwerken aan duurzame inzetbaarheid.

Praktijkvoorbeelden
In de praktijkvoorbeelden gaat het om projecten die gericht zijn op verduurzaming van de inzet van arbeid. Werknemers moet het werk langer kunnen en willen volhouden – het werk moet leuker worden, als zinvoller worden ervaren en gelijktijdig moet de productiviteit verbeteren. Daarvoor wordt een groot scala van instrumenten ingezet, van opleidingsbeleid tot arbeidsvoorwaarden. In de publicatie worden de volgende voorbeelden beschreven: ING, Dalli de Klok, Yara, Rabobank, Achmea, Aviko, Odfjell, SCA, Movares en Curtec.

De rode draad in de voorbeelden is dat werkgever en werknemers een gedeeld belang hebben bij de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid. Voor werknemers betekent het leuker werk dat langer is vol te houden, voor werkgever betekent het een concurrerender, sterker bedrijf.

Sociaal manifest
De publicatie van ‘Duurzaam Meedoen’ past in het gedachtegoed van het sociaal manifest ‘Naar nieuwe arbeidsverhoudingen. Mensen maken het verschil, mensen realiseren groei’. Het manifest werd aan het begin van 2011 door de vier organisaties gepubliceerd en spreekt de intentie uit om werk te maken van duurzame inzetbaarheid.

Verwijzing
De volledige publicatie is opgenomen als bijlage. Verdere informatie in terug te vinden op de websites van de betrokken partijen.

Keyword: duurzame inzetbaarheid