Promoting performance and quality of working life simultaneously

2008 – dit onderzoeksrapport bespreekt de effecten van organisatie ontwikkelingen op het bedrijfsresultaat en de kwaliteit van de arbeid in Finland.

Onderzoekvraag

Hoe kunnen organisaties dusdanig ontwikkelen dat zowel het bedrijfsresultaat en de kwaliteit van de arbeid verbeteren?

Doelstelling

De doelstellingen van dit onderzoek zijn als volgt geformuleerd:

·

Achterhalen of de onderzochte groepen verschillen op: (1) Arbeid, management en organisatie (AMO) toepassingen en (2) ontwikkelprocessen.

·

Vaststellen of er overeenkomsten, dan wel verschillen, zijn in de AMO toepassingen van de onderzochte groepen.

·

Vernemen hoe de AMO toepassingen in praktijk worden gebracht en hoe het ontwikkel proces verloopt.

Aanpak

Het betreft een empirische onderzoek, waarbij de data bestaat uit interne toetsingmodules van geïmplementeerde ontwikkelprojecten op werkplekken als onderdeel van het Finish Workplace Development Programme (1996-2005). De toetsingsgegevens voor management, staf en experts die hebben deelgenomen aan het project, zijn separaat verzameld.

Naast deze data zijn er ook enquêtes uitgezonden naar de betrokken partijen. De data is gebaseerd op een proef van 1.113 respondenten van 409 ontwikkelprojecten. De onderzoeksaanpak is oplossingsgericht, zoekende naar factoren die de gelijktijdige verbetering van het bedrijfsresultaat en de kwaliteit van de arbeid bevorderen.

(Voorlopige) resultaten

·

Uitkomsten uit enquêtes tonen aan dat separate projecten voor verbetering van het bedrijfsresultaat en de kwaliteit van de arbeid niet nodig zijn maar dat dit bereikt kan worden binnen 1 project.

·

Het in praktijk brengen van verschillende AMO toepassingen op complementaire wijze heeft meer effect dan deze los van elkaar in praktijk te brengen. Projecten waarbij het bedrijfsresultaat simultaan verbeterde met de kwaliteit van de arbeid ontwikkelde een variëteit aan toepassingen als leiderschap, teamwerk, arbeidsvermogen, salaris, klantvriendelijkheid, kwaliteitssystemen, extern netwerk en toepassingen gerelateerd aan vergrijzing.

·

Projecten met de beste uitkomsten hadden gedurende het ontwikkel proces een brede participatie van zowel interne als externe partijen die gericht op samenwerken waren en het management had goede projectvaardigheden.

Conclusie/aanbevelingen

Betreffende AMO toepassingen tonen de bevindingen aan dat uitgebreide ontwikkeling van de organisatie, oftewel implementatie van toepassingen, worden geassocieerd met gelijktijdige verbetering van het bedrijfsresultaat en de kwaliteit van de arbeid. Betreffende de aard van de ontwikkel methodiek, toont de studie aan dat medewerkerparticipatie in de planning- en implementatiefase, hechte samenwerking gedurende het proces, de methodiek gebruikt door de experts en externe netwerken gerelateerd zijn aan de simultane uitkomsten voor de werkplek en het bedrijfsresultaat.

Bronvermelding

Zie voor het onderzoeksrapport Promoting performance and quality of working life simultaneously (2008) van Elise Ramstad de bijlage. Dit onderzoeksrapport is tevens online beschikbaar: https://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=44BFE321257988929A4EE06CE471FC21?contentType=Article&contentId=1795895

Keywords: Internationaal, teamwerken, arbeidsverhoudingen