Professionele waarden en normen onder druk. De rol van HR bij sociale innovatie.

Over de samenhang tussen technologische en sociale innovatie

Professionele normen onder druk: over de samenhang tussen technologische en sociale innovatie

2020 – In PW voor HR professionals schrijven Brinkman en Van der Meer over de cruciale rol van HR bij sociale innovatie.

Nieuwe technologie en professionele ontwikkeling

De auteurs stellen dat de ontwikkeling van professionals onder druk staat als gevolg van de exponentiële toename van de toepassing van nieuwe technologie. En daarmee wordt ook de kwaliteit van (onder meer de publieke) dienstverlening bedreigd.

Een puur technische ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie leidt tot automatisering van en arbeidsdeling in werkprocessen. En dat heeft drie negatieve gevolgen voor professionals en de professionele waarden en normen. 1) De betrokkenheid van de medewerkers bij de kwaliteit van het eindproduct of de dienst neemt af. 2) Het vermogen om creatief en met empathie in te spelen op onverwachte zaken vermindert en 3) Het belang van handelen en leren in teams en het begrijpen wat techniek kan toevoegen, wordt gemist.

De auteurs brengen naar voren dat sociale innovatie naast en geïntegreerd met technische innovatie, nodig is om zowel het potentieel van nieuwe technologie als dat van werkenden te benutten. Anders gezegd: ‘om techniek echt te laten werken is het noodzakelijk anders te kijken naar en om te gaan met zowel het organiseren van werk als de ontwikkeling van de menselijke eigenschappen, kennis en kunde.’

Praktijk bij enkele overheidsdiensten

De auteurs voerden een verkenning uit bij medewerkers van overheidsdiensten. Daaruit komt het beeld naar voren dat bij de introductie van nieuwe technologie het vergroten van de efficiëntie meestal het leidend principe is, met als gevolg: automatisering van de werkprocessen en vermindering van de professionele ontwikkeling.

In het onderwijs treft men een laag niveau van digitale geletterdheid bij docenten aan alsmede een gebrekkige aandacht voor continue scholing van onderwijsteams. Evenmin is er aandacht voor het anders inrichten van de organisatie van het onderwijs en is er sprake van een onduidelijke betrokkenheid van docenten bij de keuze voor en implementatie van ICT.

Rol voor HR

De nog steeds gangbare rol van HR bij de invoering van nieuwe technologie in een bedrijf of instelling start pas bij het implementatietraject. Dat betekent dan: faciliteren, reorganiseren, organiseren van trainingen en opleidingen. Er zou daarentegen sprake moeten zijn van ‘strategisch personeelsbeleid’. Dat wil zeggen dat HR een rol dient te spelen bij de keuze van nieuwe technieken en bij de ontwikkeling van specifieke toepassing en de bijbehorende organisatie van het werk, met nadruk op de kansen voor professionele ontwikkeling.

HR-professionals dienen daartoe meer kennis te hebben van ontwikkelingen in nieuwe technologie en de betekenis daarvan voor a) de ontwikkeling van professionele capabilities, waarden en normen, b) de interne arbeidsorganisatie (het versterken van interne flexibiliteit), arbeidstijden en beloning en c) zeggenschapsverhoudingen.

Referentie

Brinkman, Wilco & Marc van der Meer, ‘Professionele normen onder druk: over de samenhang tussen technologische en sociale innovatie.’ In: PW voor HR professionals, dec. 2020.

Link naar het artikel: https://www.pwnet.nl/organisatie-strategie/artikel/2020/12/professionele-normen-onder-druk-over-de-samenhang-tussen-technologische-en-sociale-innovatie-10136476

Thema’s: Sociale innovatie, talentontwikkeling

Sector: o.m. Publieke dienstverlening en Onderwijs

Bron: Artikel