Product, process and organizational innovation: drivers, complementarity and productivity effects

2010 –

de auteurs – onderzoekers aan United Nations University- Merit in Maastricht vulden het econometrische CMD-model voor innovatie aan. Als input variabele voegden ze ICT (e-commerce en investeringen in breedband) toe aan R&D. Proces- en organisatorische innovatie werden aan productinnovatie toegevoegd als output variabele.
Zij onderzochten met de data van de Community Innovation Survey (CIS) het effect van R&D  en ICT op innovatie-output en de relatie tussen innovatie (product-, proces-, organisatorische innovatie) en productiviteit.

Het effect van R&D is verschillend voor industrie en diensten. In de industrie heeft R&D effect op alle drie de vormen van innovatie, maar in diensten kan dat bij geen van de drie vormen van innovatie worden vastgesteld. Dat betekent dat R&D alleen in de industrie een goede maat is voor innovatie, het wordt echter vaak als een algemene indicator wordt gebruikt. Ten onrechte dus.
ICT is heel belangrijk voor innovatie-succes in de dienstensector. Dat geldt in veel mindere mate voor de industrie.

Organisatorische innovatie is de enige vorm van innovatie die alleen tot verhoging van de productiviteit leidt. Product – en procesinnovatie leiden alleen wanneer zij gecombineerd worden met een organisatorische innovatie tot hogere productiviteit. Dit geldt in beide sectoren, maar het sterkst in de dienstensector.

Zie verder het Working paper: 2010-035; Product, process and organizational innovation:
drivers, complementarity and productivity effects. Michael Polder, George van Leeuwen, Pierre Mohnen and Wladimir Raymond (in de bijlage)

Bron: artikelen
Thema: Innovatie en Innovatievermogen