Praktijkvisies op Het Nieuwe Werken

2010 – In deze bundel verhalen negen auteurs over hun ervaringen met en hun visie op nieuwe manieren van werken in de informatiemaatschappij. Zij hebben allemaal gekozen voor een heel praktische insteek. Geen theoretische verhandelingen over de voor- en nadelen van Het Nieuwe Werken, maar vooral praktijkverhalen waarin de do’s en don’ts op een rijtje worden gezet. Zij beantwoorden niet de ‘waarom’-vraag, maar de ‘hoe’-vraag. Dit boek biedt bruikbare tips om Het Nieuwe Werken snel en met succes in te voeren.

Het boek begint met een interview met Erik Veldhoen, grondlegger en pionier van Het Nieuwe Werken. Jos van der Wielen gaat in zijn bijdrage ‘Het Nieuwe Organiseren’ in op nieuwe leiderschapsvaardigheden die voor Het Nieuwe Werken nodig zijn. In ‘De werkplek in de eenentwintigste eeuw’ betoogt Pierre Buijs dat plaats en tijd ondanks Het Nieuwe Werken steeds belangrijker worden. Maar dan wel voor slim werken en slim vergaderen. Victor de Pous gaat in zijn bijdrage in op diverse juridisch aspecten van nieuwe manieren van werken. ‘Het onthuisde werken: waardecreatie via netwerken’ is de titel van de bijdrage van Jacques Giesbertz. Daarin plaatst hij het vakmanschap van de kenniswerker centraal.

Daarnaast vertellen Ton Geerts (Kamer van Koophandel Rotterdam), Theo Rinsema (Microsoft Nederland) en Karin Bosman (Marsh Nederland) hoe bij hun organisaties het concept van Het Nieuwe Werken in de praktijk – en dus heel concreet – is ingevoerd en wat hun ervaringen met het fenomeen zijn. Harry Starren van De Baak sluit de bundel af met zijn bijdrage ‘Fietsen op vals plat’ waarin hij op zijn eigen onnavolgbare wijze Het Nieuwe Werken in historisch perspectief plaatst.

Hoewel hun insteek verschilt, zijn alle auteurs het over één ding eens: Het Nieuwe Werken vraagt meer dan ooit om een bewuste en structurele organisatiestrategie. Het Nieuwe Werken is een feit.

ISBN: 978-90-79272-16-7

Keyword: Het Nieuwe Werken