Praktijkleergang Flexwarehouse

2010 – De ervaringen met een aanpak om te komen tot flexibele werktijden en werkprocessen voor warehouses zijn in een Praktijkleergang Flexwarehouse vastgelegd. TIG Diensten Bedrijfsinnovatie heeft deze leergang onlangs tijdens een expertmeeting over flexibele werktijden in de logistiek gepresenteerd.

Achtergrond

Goed werkgeverschap vereist in de komende jaren steeds meer maatwerk en individuele regelingen tussen werkgevers en werknemers. Het aantal werknemers op de arbeidsmarkt wordt kleiner en meer divers. De toestroom van jongeren wordt kleiner en het aandeel van oudere, vrouwelijke en allochtone werknemers nemen toe. Ook wordt het aandeel van hoger opgeleide (jongere) werknemers groter en wordt de flexibiliteit van de relatie tussen werk en privé steeds belangrijker.

De logistieke sector staat in deze omstandigheden voor grote uitdagingen. De sector staat bekend als een traditionele nog sterk op jonge mannen gerichte sector. Flexibiliteit tussen werkgever en werknemer houdt tot op heden vooral in dat de werknemer zich flexibel moet opstellen richting het werk, met overwerk, flexibele krachten, e.d. De gedachte dat werknemers flexibiliteit verwachten van de werkgever, is in de sector nog relatief weinig ingeburgerd.

Tegelijkertijd biedt flexibiliteit in de werktijden op maat van de werknemer ook kansen voor rendementsverbetering. Logistieke bedrijven kennen sterke pieken en dalen in het werk, waarop met de vaste personeelsbezetting vaak te weinig flexibel kan worden ingespeeld. Door niet alleen flexibiliteit te vragen, maar deze ook te bieden, kan daar iets aan worden gedaan. Dit vereist heldere kaders, die gebaseerd zijn op een vergroot en meetbaar inzicht in de workload in de tijd, en de mogelijkheden die flexibele werktijdroosters daarvoor bieden. Dit inzicht is er nog onvoldoende, en dient in principe vooraf te gaan aan de cultuurverandering die flexibel arbeidstijdenmanagement ook met zich meebrengt

De Praktijkleergang Flexwarehouse reikt een basis aan warehousebedrijven aan om deze kaders (zelf) te kunnen ontwikkelen.

Praktijkleergang

De Praktijkleergang Flexwarehouse is opgezet als korte zelfstandige leergang gericht op (toekomstige) logistieke managers. Het dient als tool om er zelf in het eigen bedrijf mee aan de slag te gaan, onder eigen leiding of met behulp van een trainer/adviseur. Daarnaast is de leergang geschikt om (modulair) in logistieke managementtrainingen of in onderwijscurricula op te nemen.

De leergang kent een stapsgewijze modulaire opzet, waarin kennisoverdracht via interactieve werkvormen en praktijkoefeningen plaatsvindt. Er zijn 5 groepsdagdelen, waarin de deelnemers samen in een groep aan een eigen case werken. Tussen deze dagdelen werkt elke deelnemer bedrijfsintern aan zijn of haar eigen case verder. Op de groepsdagdelen is plaats voor informatie-uitwisseling en reflectie.

De leergang werkt volgens de stappen van de procesverbeteringsmethode PI6. Dit is een op Six Sigma gebaseerde methode, die start met het definiëren en het meetbaar maken van een vraagstuk, en van daaruit in gestructureerde stappen naar oplossingen toe werkt. Deze oplossingen worden in de leergang uiteindelijk uitgewerkt in een businessplan met contouren voor een bedrijfspilot. De indeling van de dagdelen sluit op deze stappen van PI6 aan.

Meer informatie en/of de Praktijkleergang bestellen?

De Praktijkleergang Flexwarehouse is in het project Flexwarehouse ontwikkeld, met subsidie uit het programma Pieken in de Delta Zuidwest Nederland. In dit project is de aanpak met 6 verschillende warehousebedrijven uitgevoerd en beproefd. De ontwikkeling van de leergang is voorafgegaan door een bedrijfspilot en een benchmark over flexibele werktijden onder 58 warehousebedrijven in Zuidwest Nederland.

Op de website van TIG Diensten Bedrijfsinnovatie vindt u meer informatie over de praktijkleergang:: https://www.tigdiensten.nl/projecten/flexwarehouse.html. Via de volgende link kunt u de leergang bestellen of downloaden: https://www.tigdiensten.nl/handboek.html

Keywords: Individueel roosteren, slimmer werken – organisatie