Position Paper Learning Communities

Position paper Learning Communities

2022 – De Werkgroep Kennisbasis van het Landelijk Netwerk Learning Communities heeft een Position paper uitgebracht. Doel van dit position paper is om de aanwezige theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van Learning Communities te integreren in een breed toegankelijk document dat gebruikt kan worden bij de begripsbepaling van Learning Communities (waar hebben we het precies over bij dit begrip?) en bij het opzetten, door ontwikkelen en verduurzamen van Learning Communities. Ook biedt het position paper handvatten voor onderzoekers om de voorgestelde onderzoeksagenda in hoofdstuk 5 nader aan te vullen en uit te werken.

Begrip Learning Community

‘Learning Community’ wordt in deze bijdrage gebruikt als duiding voor verschillende verschijningsvormen van samenwerkingsverbanden tussen organisaties en andere (niet of minder georganiseerde) partijen, die het collectief vermogen vergroten van ‘leren, werken en innoveren’.

In dit position paper wordt door diverse auteurs ingegaan op:

  • Introductie, hier in introduceert de redactie een aantal perspectieven op Learning Communities. (Hoofdstuk 1).
  • De perspectieven op de inrichting van Learning Communities; (Hoofdstuk 2).
  • Wat deelname aan een Learning Community aan opbrengsten kan genereren; (Hoofdstuk 3).
  • De dynamiek binnen een Learning Community en de begeleiding ervan; (Hoofdstuk 4).
  • De vervolgstappen met betrekking tot Learning Communities, met onder andere de vraag hoe een Learning Community kan worden verduurzaamd; (Hoofdstuk 5).

De redactie  benadrukt dat dit position paper geen uitputtende kennissynthese bevat, maar een eerste aanzet is om de aanwezige kennis te bundelen. We zien het tevens als een ‘levend document’ dat in de komende tijd verder aangevuld en verrijkt kan worden. Een concrete aanpak hiervoor is eveneens beschreven in hoofdstuk 5.

 

Referentie

Schipper, T., Vos, M., & Wallner, C. (Eds.). (2022). Landelijk position paper Learning Communities (in opdracht van NWO). Zwolle: hogeschool Windesheim.