Policies for Open Innovation

Open innovatie is het doelgericht uitwisselen van kennis om interne innovatie te versnellen en om de markt voor extern gebruik van innovaties te verbreden. Open innovatie is tot dusver met name besproken op organisationeel niveau. Voor beleidsmakers is de rol van de politiek in een wereld van open innovatie nog niet in kaart gebracht.

Dit artikel bespreekt het nieuw ontwikkelde framework om de meest belangrijke richtlijnen op het gebied van sociale innovatie en beleid te kunnen identificeren. Dit framework is toegepast in drie landen: Nederland, België en Estland. Het doel hiervan was inzicht krijgen in bestaande en nog te ontwikkelen richtlijnen.

Onderzoeksvragen

1.

Wat zijn de kerndimensies van open innovatie?

2.

Waarom is het wettig om beleid voor open innovatie te ontwikkelen?

3.

Welke beleidsrichtlijnen kunnen uit de theorie voor open innovatie worden afgeleid?

4.

Is er sprake van deze richtlijnen binnen het beleid van de drie onderzochte landen?

5.

Wat kunnen we na vergelijking van deze drie landen concluderen op het gebied van best practices?

Aanpak

Dit rapport bevat de volgende onderdelen: uitgebreid literatuuronderzoek, interviews met beleidsmakers en experts op het gebied van open innovatie en een weergave van andere bronnen zoals overheidspublicaties en databases.

Zie de bijlagen voor het rapport Policies for Open Innovation: Theory, Framework and Cases (2008) van J.P.J. de Jong, W. Vanhaverbeke, T. Kalvet & H. Chesbrough.