Patterns of organizational change in European industry

2006 – Organisationele innovatie speelt een belangrijke rol bij het begrijpen van innovatie en de invloed ervan op de concurrentie tussen organisaties en landen. Organisationele innovaties zijn veranderingen in de structuur en cultuur van een organisatie door de ontwikkelingen van nieuwe managementstijlen en arbeidsprocessen.

Ook al neemt de aandacht voor het belang van deze innovaties toe, empirische ondersteuning voor het meten van organisationele innovatie is er nauwelijks. Dit onderzoek richt zich op het identificeren van patronen van organisationele veranderingen in Europa (PORCH; Patterns of ORganizational CHange).

Doel

·

Het analyseren van de belangen van organisationele innovaties binnen verschillende industriële sectoren

·

Formuleer aanbevelingen voor grootschalig onderzoek naar organisationele innovatie

·

Formuleer aanbevelingen voor verbetering van het European Innovation Scoreboard (EIS) wat betreft organisationele innovatie

Het volledige onderzoeksrapport Patterns of Organizational Change in European Industry – Ways to strenghten the empirical basis of research and policy (2006) van H. Armbruster, E. Kimer & G. Lay is te vinden in de bijlagen.

Keywords: arbeidsverhoudingen, dynamisch managen, monitoring & evaluatie