Parktheater Eindhoven

2018 – zie een update via: https://www.nieuworganiseren.nu/cases/parktheater-eindhoven-gedreven-door-geluk/

2012 – Een theater zit altijd vol theater, vol kwinkslagen, grappen en grollen en vol grote (en kleine) gebaren. Het Parktheater Eindhoven, waar 110 mensen werken, vormt daarop geen uitzondering, en spant waarschijnlijk in Nederland de kroon.

Sociale innovatie

Het theater in de lichtstad heeft een Wow Jones Index, waarop het de ideeën van de medewerkers voor verbeteringen inventariseert. Rond de derde dinsdag van september organiseert het theater zijn Pa-troonrede, waarin niet alleen de ontwikkelingen rond het Parktheater worden gedeeld, maar ook de patronen waar de theaterwereld en kunstwereld in vastzitten. Elke zes weken is er een ‘Meet and Greet’ met vaste bezoekers, waar niet alleen wordt gesproken over de voorstelling, maar al snel het hele levensverhaal wordt gedeeld. En in plaats van de balanced scorecard maakt het Parktheater gebruik van de cultural scorecard, waarmee de voortgang van het theater wordt gemeten aan de hand van vijf variabelen: cultureel profiel, gasten, medewerkers, financiën en innovatie.

Dat zijn meer dan leuk bedoelde woordgrapjes, benadrukt Giel Pastoor, die op zijn kaartje beweegstrateeg heeft staan. ‘De missie van het Parktheater is: raak elkaar. Dan gaat het niet alleen om de artiest die vanaf het podium het publiek raakt, het geldt ook voor de medewerkers van het parktheater om in service, aanpak en creativiteit het publiek te raken. De slachtofferrol waarin de culturele sector zich de laatste jaren heeft laten drukken, wil het Parktheater ombuigen naar een positieve, creatieve rol met meerwaarde voor de maatschappij. Dat begint bij de creativiteit en de creatieve ontwikkeling van de medewerker.’

In mensen zit veel meer dan we ze toedichten, weet Pastoor. Dat werd nog eens bevestigd toen het Parktheater in 2007 aan de rand van de afgrond stond. ‘In dat jaar hadden we een exploitatieverlies van bijna een miljoen euro en een groot negatief eigen vermogen. Dat kwam voor iedereen als een volslagen verrassing. Gelukkig heeft de gemeente ons toen uit de brand geholpen door het negatieve eigen vermogen aan te vullen, maar het herstel van de exploitatie kwam geheel voor rekening van het Parktheater. Het was onvermijdelijk dat er mensen uit moesten. Achteraf is dat een kans gebleken, want als je met minder mensen meer moet doen, raak je aan de creativiteit van mensen.’

Aanpak, ‘Wow’

Het herstelprogramma kreeg de titel: ‘now à how à wow’. ‘Now had vooral betrekking op de periode 2008 en 2009 en had als belangrijkste aandachtspunt: wat moeten we nu doen om niet onderuit te gaan? Zowel financieel, als qua programma, marketingaanpak en organisatie. Ook dan komt het vooral aan op mensen. Als we de programmering willen aanpassen, zijn we anderhalf jaar verder. Maar mensen kunnen morgen al iets anders gaan doen, als ze maar een beetje de ruimte krijgen. Ze hebben bovendien allerlei talenten die ze op hun werk vaak helemaal niet gebruiken. Om die talenten ook op het werk naar boven te krijgen, hoef je eigenlijk alleen maar de belemmeringen weg te halen. Bijvoorbeeld vergaderingen: hebben we afgeschaft. Het is helemaal niet productief om op een vast tijdstip standaard twee uur met elkaar te overleggen. Je kunt beter even een kop koffie pakken met elkaar als er iets te bespreken is.’

Ook de organisatiestructuur kan een belemmering vormen: ‘Ik vond de oude organisatiestructuur behoorlijk hiërarchisch. Dat werkt niet meer in deze tijd, zeker niet als je het talent van je mensen wilt benutten. Dus hebben we het managementteam afgeschaft en kent het Parktheater geen afdelingen meer, maar bloembladen. De bloembladen hebben geen manager, maar een aanjager, een rol die iedereen op zich kan nemen.

Resultaten

Het Parktheater slaagde er in om een miljoen euro exploitatietekort om te zetten in een gezonde bedrijfsvoering met een positief resultaat; en dat in een sector die onder druk staat.

Binnen anderhalf jaar had Parktheater Eindhoven zijn financiën weer op orde en brak de how- of groeifase aan. In 2009 had het zelfs een overschot op de begroting. ‘Dat hebben we aangeboden aan de gemeente: doe er maar iets moois mee voor de stad. Dat klinkt misschien raar en het is ook tamelijk ongebruikelijk in de culturele sector. Maar wij vinden dat je verstandig moet omgaan met publieke middelen en niet aan het einde van het jaar nog even snel het geld moet opmaken. Uiteraard hebben we er een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals dat er tot 2015 niet op ons budget wordt gekort. Dat alleen al heeft me zoveel vergaderingen en gesteggel met de gemeente gescheeld en het heeft bovendien enorm veel goodwill voor het Parktheater gekweekt.’

Het theater was een van de Slimste Bedrijven van Nederland 2012

Verwijzing:

Bedrijf: www.parktheater.nl

Interview Syntens / Ben Kuiken: https://www.syntens.nl/socialeinnovatie/inspiratie/Parktheater-crisis-als-kans.aspx

Filmpje interview: https://vimeo.com/54313537

Steekwoorden

Dynamisch managen & Leiderschap, Innovatie & Innovatievermogen, MKB, Talentontwikkeling, Zelfsturing

Sector

Cultuur

Topsector:

nvt