Pamflet 2.NL Anders werken

2014 – ‘Pamflet 2.NL Anders werken’ dit boek of ‘pamflet’ zoals het wordt genoemd door de samenstellers: Aukje Nauta, Guurtje van Slooten en Cristel van de Ven is een verzameling van zienswijzen en persoonlijke verhalen over ‘Anders werken’. Vijftig mensen presenteren die visies als een lezing voor een zelfgekozen publiek. Dit zijn mensen uit het lerend netwerk van professionals uit de wereld van HR en arbeidsverhoudingen, dat Factor Vijf (het bureau van de auteurs) en Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP), samen organiseren. 

Eén beeld over wat met ‘Anders werken’ bedoeld wordt, komt niet uit de verhalen naar voren; iedereen verstaat er wat anders onder. Er is meer consensus over hoe Anders werken te bereiken, namelijk door alle betrokkenen te engageren, hen de ruimte, waardering en vertrouwen te geven en de competenties van iedereen te benutten ongeacht status of positie en zo ‘volwassen arbeidsrelaties’ te creëren. 

Zo komt ook in een paar verhalen de waarde van de cao aan de orde. De nieuwe cao komt tot stand door te zoeken naar welke waarden en doelen alle betrokkenen binden en niet door te streven naar maximalisatie van tegenstrijdige groepsbelangen. 

Referentie:

Het boek Pamflet 2.NL. Anders werken, is als bijlage opgenomen. 

Thema’s:  Arbeidsverhoudingen, Cao-vernieuwing, Dynamisch managen en leiderschap, Duurzame inzetbaarheid