Ouderen en de uitzendbranche

Langer doorwerken op steeds oudere leeftijd is in Nederland nog niet gangbaar. Als het aan het huidige kabinet Balkenende ligt gaat dat in de toekomst veranderen. De beroepsbevolking in Nederland is op dit moment aan het verouderen. De vergrijzing in Nederland zal – als er geen maatregelen worden genomen – in de komende decennia leiden tot tekorten op de arbeidsmarkt. Het kabinet staat op het punt om de arbeidsparticipatie van groepen die momenteel minder betrokken zij bij het arbeidsproces te verhogen. Het gaat onder meer om ouderen, jongeren, vrouwen, etnische minderheden en arbeidsongeschikten.

De aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in de vraag van de overheid aan de werkgevers- en werknemersorganisaties om mee te denken en in het bijzonder over hoe de arbeidsparticipatie van ouderen gestimuleerd kan worden.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht en informatie te krijgen over de volgende vragen:

·

Welke uitzendondernemingen houden zich bezig met het uitzenden voor ouderen?

·

Wat is de motivatie van de oudere uitzendkracht om te werken, uitzendwerk te doen en specifiek te werken voor een uitzendbureau voor ouderen?

·

Welke kenmerken voor de oudere uitzendkracht van belang?

·

Welke regelgeving is er om de arbeidsparticipatie voor ouderen te stimuleren?

·

In welke mate kan de oudere uitzendkracht en de uitzendondernemer uit de voeten met de regelgeving van de overheid? Wat zijn de belemmeringen die zij tegen komen?

·

Wat kan de uitzendbranche nog meer doen om de arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren?

Zie voor het onderzoeksrapport Ouderen en de uitzendbranche – Een onderzoek naar regelgeving langer doorwerken: praktijkervaringen van seniore uitzendbureaus en oudere uitzendkrachten (2005) van W. Wiegmans de bijlagen.