Oudere werknemers en langer doorwerken

https://www.tno.nl/images/shared/markten/ouderen_langer_doorwerken.jpgYbema, J.F. e.a.
Oudere werknemers en langer doorwerken

TNO, 2009
130 pagina’s
ISBN-nummer:978 90 5986 331 6

 

De arbeidsparticipatie van oudere werknemers is een thema dat sterk in de belangstelling staat. Het belang van de oudere werknemer op de Nederlandse arbeidsmarkt zal de komende decennia toenemen als gevolg van bevolkingsvergrijzing en krimpende beroepsbevolking. TNO heeft – met subsidie van het Ministerie van SZW – een verdiepingsstudie uitgevoerd naar de arbeidsparticipatie van oudere werknemers. 

De gebruikte monitorbestanden zijn verzameld onder werknemers en werkgevers. Dit betreft de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), het NEA-cohortonderzoek en de Werkgever Enquête Arbeid (WEA). 

In dit rapport worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

1.

In hoeverre willen en kunnen ouderen doorwerken tot hun 65e levensjaar?

2.

Welke factoren beïnvloeden de uitstroom van ouderen uit arbeid?

3.

Welke instrumenten zetten bedrijven in om oudere werknemers te behouden?

(Gehele rapport te downloaden in bijlage)