Organizing work for innovation and growth. Experience and efforts in ten companies.

2009 – Organisatorische innovaties zijn zeer belangrijk voor succesvolle organisaties. Door het werk op innovatieve wijze te organiseren kunnen processen efficiënter worden ingericht en kan er productiviteitsverhoging optrede. Daarnaast kunnen er ook condities ontwikkeld worden die de creatieve en innovatieve krachten van de medewerkers stimuleren.

Dit boek levert een bijdrage aan hoe de “high road strategy for development” toegepast kan worden in de praktijk. Aandacht wordt gegeven aan het vraagstuk hoe bedrijven in de praktijk het werk organiseren om condities te creëren die innovatie, concurrentie en groei.

Het zijn niet altijd de meest revolutionaire veranderingen die het succes van een bedrijf verzekeren. Het zijn ook niet de incrementele voortdurende veranderingen. Wat er wel toe doet is om zaken anders te zien en anders te leren denken. Dit is zowel van toepassing op het organiseren van interne werkprocessen als op externe samenwerkingsverbanden.

Organisatie

Vinnova is een Zweedse overheidsorganisatie voor innovatie. Hun missie is om duurzame groei te stimuleren door het financieren van behoeftegedreven onderzoek en het ontwikkelen van innovatiesystemen. Middels de activiteiten die zij ontplooien in hun vakgebied willen ze een significante bijdrage leveren aan de Zweedse ontwikkeling als centrum van economische groei.

Verwijzing
Meer informatie is online te vinden via www.vinnova.se.

Bronvermelding

Zie voor het gehele rapport Organizing work for innovation and growth. Experience and efforts in ten companies (2009) van Marianne Döös & Lena Wilhelmson, VINNOVA de bijlage

Keywords

Innovatie & innovatievermogen, sociale innovatie