Organiseren in tijden van schaarste

 

2002 – Schaarste op de arbeidsmarkt, een boeiend thema. Het ene moment volop in de schijnwerpers en het volgende moment overschaduwd door ingrijpende ontwikkelingen in de wereld en een stagnerende economie. De demografische tendens (vergrijzing en ontgroening) in Nederland is echter onmiskenbaar. Schaarste blijft de komende jaren een belangrijk thema op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Veel organisaties grijpen bij een tekort aan personeel naar dezelfde middelen: meer werving en selectie, en beter binden van personeel. We vissen echter allemaal in de dezelfde vijver. Slechts weinigen houden bij het vormgeven van processen en het inrichten van hun organisatie rekening met een blijvend krappe arbeidsmarkt. In dit boek wordt de praktijk nader verkend aan de hand van onderzoek bij zes organisaties. Veertig tips geven concrete aanknopingspunten om voor uw organisatie een brede, gestructureerde arbeidsmarktaanpak te ontwikkelen. Een aanpak gericht op een weloverwogen inzet van de mensen en middelen die u tot uw beschikking hebt.

Bronvermelding: Organiseren in tijden van schaarste (2002), geschreven door: Kleer, E. de, E. Commissaris en A.W. de Korte. Uitgever: Koninklijke van Gorcum BV.

Keyword: flexibel organiseren