Organiseer uw bedrijf als netwerk

Survivalgids

 

2017 – Deze uitgave van MT Mediagroep BV heeft als doel bedrijven te ondersteunen bij het verhogen van hun vermogen om ‘snel te innoveren’. Dat lukt alleen als kennis moeiteloos wordt gedeeld en samengewerkt wordt met partners in de keten.

 

Korte inhoud

Een netwerkeconomie is ‘een economie waarin individuen en organisaties gepositioneerd zijn in wereldwijde netwerken op het gebied van informatieoverdracht, communicatie en productie’.

Een kort hoofdstuk wordt geweid aan ‘open innovatie’ zoals Henry Chesbrough dat heeft geïntroduceerd; verwezen wordt naar de High Tech Campus in Eindhoven.

Een interview wordt gepresenteerd met Duncan Oyevaar die de filosofie van ‘Open-book management’ heeft beschreven: transparantie in de bedrijfscijfers voor alle medewerkers in een bedrijf.

Ook wordt kort aandacht besteed aan de noodzaak voor bedrijven om hun workflow met alle datastromen slimmer en gestroomlijnd te organiseren en hoe zo’n digitaal netwerk gerealiseerd kan worden en door allen geaccepteerd.

 

Cases

Als cases worden de volgende bedrijven ten tonele gevoerd:

Interface, dat vooral met het oog op een circulaire bedrijfsvoering samenwerkt met ketenpartners.

ING waar ze sinds 2015 ‘agile’ werken; dat wil zeggen, niet meer in afdelingen maar in zelfsturende teams; met als voordeel dat het aantal overdrachtsmomenten is teruggedrongen, de klant sneller wordt bediend en de medewerkers meer plezier in hun werk hebben.

Finext, (een oude bekende in deze Kennisbank) is een netwerk van ongeveer 150 financieel consultants die in zelfsturende cellen ‘business projects’ uitvoeren zonder managers of bazen.

 

Stappenplan

Het boekje sluit af met wat genoemd wordt een ‘stappenplan’ maar eigenlijk een lijst van ‘do’s &

don’ ts’ is.

  • Formuleer met alle betrokkenen van alle partners een doel.

  • Vervang aansturen door managers door: coachen, ondersteunen en het doel helder houden; school managers daarin zo nodig bij.

  • Geef ruimte voor het dragen van verantwoordelijkheid.

  • Deel informatie via social media.

  • Bewaar alle documenten goed geordend in de cloud en stel daarvoor gebruiksregels op.

  • Laat eilandjes plaats maken voor interdisciplinaire, onderwerp-gerichte teams.

  • Betrek externe flexibele arbeidskrachten en kennisbedrijven in je netwerk, vooral in verband met de snelle technologische ontwikkelingen.

  • Accepteer dat de identiteit van de oorspronkelijke organisaties gaat veranderen.

 

Referentie

Poggenklaas, Arjen, (redactiecoördinatie en eindredactie), 2017. ‘Organiseer uw bedrijf als netwerk’.

Amsterdam, MT MediaGroep BV. Te bestellen via: https://samenwerken.mt.nl/gratis-boekje-organiseer-uw-bedrijf-als-netwerk?hsCtaTracking=4d37f699-41c9-40c5-8461-d813847ff986%7C98ac888a-4522-4480-bae9-3d2fb1605df4?utm_source=&utm_medium=tno&utm_campaign=samenwerken-in-netwerktijden

 

 

Thema: innovatie en innovatiemanagement, Slimmer werken

Sector: n.v.t.

Bron: boek