Organisational mindfulness as a sustainable driver of employee innovation adoption

Individual and organisational factors

Deze studie onderzoekt de onderbelichte relatie tussen mindful organisatorische infrastructuur (psychologische veiligheid, teamleren, teamstem, ondersteunend leiderschap) en adoptie van innovatie door medewerkers, via directe en indirecte relaties van organisatorische mindfulness (het culturele kenmerk van een bedrijf dat medewerkers alert maakt om problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren en effectieve samenwerking verbetert). Dit hebben we onderzocht door middel van een enquête onder 115 managers/eigenaren van Nederlandse logistieke bedrijven, een sector waarin de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers alsmede duurzaamheid onder druk staan. De relaties zijn onderzocht met behulp van een pad-analyse op basis van lineaire regressiemodellen. De resultaten laten zien dat adoptie van innovatie door medewerkers positief gerelateerd was aan ondersteunend leiderschap en de aanwezigheid van mindfulness bij de organisatie. De aanwezigheid van teamstem heeft een indirecte relatie met de adoptie van innovatie door medewerkers, omdat deze werd gemedieerd door mindfulness van de organisatie. Deze bevindingen suggereren dat organisaties teamstem en ondersteunend leiderschap moeten faciliteren, evenals organisatorische mindfulness om met succes de acceptatie van innovatie door werknemers te bereiken om innovatief en concurrerend te blijven. Een toekomstige onderzoeksagenda en implicaties voor de praktijk worden besproken.

Referentie

Peter R.A. Oeij, Gerben Hulsegge, Paul T.Y. Preenen: ‘Organisational mindfulness as a sustainable driver of employee innovation adoption: Individual and organisational factors.’ Safety Science 154 (2022) 105841, Elsevier.