Organisation, technological change and skills use over time

A longitudinal study on linked employee surveys

2021 – De impact van technologische veranderingen op de inhoud van banen en bijbehorende vaardigheden is een centraal onderwerp in alle disciplines. Tot op heden heeft uitgebreid onderzoek verschuivingen in het gebruik van vaardigheden rechtstreeks gekoppeld aan technologische verandering; organisatieverandering wordt echter zelden beschouwd als een beïnvloedende factor. Op basis van een panelonderzoek gebruikt dit artikel een Luhmanniaanse benadering om de relatie tussen technologische verandering en organisatorische context te begrijpen. Deze theorie wordt kwantitatief getest en toont het belang aan van het betrekken van de aard van de werkomgeving bij het bestuderen van veranderingen in vaardigheden. De resultaten laten kleine effecten zien van technologische verandering op het veranderende gebruik van vaardigheden, maar grotere effecten van veranderingen in de werkomgeving. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en praktische implicaties worden besproken.

Referentie

Steven Dhondt, Karolus O. Kraan, Michiel Bal, (2021). ‘Organisation, technological change and skills use over time: A longitudinal study on linked employee surveys’. New Technol Work Employ 2021;1-20; DOI: 10.111/ntwe.12227

meer lezen:

Cedefop and Eurofound (2023). Fostering skills use for sustained business performance: evidence from the European Company Survey. Luxembourg: Publications Office of the European Union  http://data.europa.eu/doi/10.2801/425052