OR en arbeidstijden - Kluwer

2009 – In het katern Or en arbeidstijden wordt het thema vanuit diverse kanten belicht. Zo wordt onder meer aandacht besteed aan de diverse wet-en regelgeving, de hardnekkigheid van de negen-tot-vijfeconomie, thuiswerken, toeslagsystemen en roostervormen. Er is ook een artikel met een boeiende historische ontdekkingstocht naar de lengte van de arbeidsdag, de arbeidsweek en het werkende leven vanaf het midden van de 19e eeuw tot aan onze eigen tijd. Ook verschillende vormen van verlof komen aan bod.

Alle bijdragen in deze bundel zijn geschreven door auteurs met kennis van zaken, maar met soms uiteenlopende inzichten. Dat levert een boeiend en caleidoscopisch geheel op rond het boeiende fenomeen tijd.

Keywords: Arbeidsverhoudingen