Oproep aan de ICT: stimuleer serendipiteit

Dankzij internet kunnen bepaalde krachten spontaan gemobiliseerd en gebundeld worden tot innovatie. De Web 2.0-beweging is hier een goed voorbeeld van. Nu wordt ook buiten internet – bijvoorbeeld in bedrijven – dit verschijnsel gestimuleerd onder de naam sociale innovatie. ICT kan hier een grote rol in spelen.

Web 2.0 is de naam voor de trend dat steeds meer mensen met dezelfde interesses of belangen elkaar vinden via internet, waarop zij hun kennis en ervaring delen op basis van onderling vertrouwen. Op vrijwillige basis werken zij samen aan een ideaal, zoals een betrouwbaarder besturingssysteem (Linux), een eenvoudigere browser (Firefox) of een rijkere encyclopedie (Wikipedia). Maar gelijkgestemden vinden elkaar ook via internet voor kwalijker zaken als oproer en andere acties. Een belangrijk kenmerk van dit verschijnsel is dat het niet te sturen en te controleren valt: er ontstaan netwerken van mensen zonder een hiërarchische organisatie. Er is sprake van serendipiteit: “met behulp van toeval en intelligentie worden niet gezochte of onverwachte vondsten gedaan”.

Zie voor het artikel Oproep aan de ICT: stimuleer serendipiteit (2007) van V. Wegener uit IT-Beheer Magazine de bijlagen.