Openbare Bibliotheek Amsterdam– ‘Experimenteerbieb IJburg groeit uit tot voorbeeld’

2017 – De Openbare Bibliotheek in Amsterdam (OBA) heeft 25 filialen en meer dan 300 medewerkers. De OBA beseft dat innovatie nodig is in deze tijd waarin men dankzij digitalisering niet meer naar de bibliotheek hoeft om een boek te lezen.

                

Sociale innovatie

De bibliotheek heeft als doel kennis, cultuur en informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast wil de OBA reflectie, ontmoeting en betrokkenheid bij stad en buurt stimuleren.

Buurtgericht werken staat centraal in de nieuwe werkwijze. In 2014 is deze werkwijze in de vestiging IJburg voor het eerst ontwikkeld. (Zie de casebeschrijving van de OBA IJburg elders in deze Kennisbank.) De medewerkers van deze vestiging runden deze bibliotheek en zij bedachten vaak samen met andere organisaties in de buurt en bewoners, nieuwe diensten.

 

Aanpak

De bib. IJburg werd een succes, het bezoekers aantal groeide en de verankering in de buurt was groot. Daarom wordt het buurtgericht en vraag-gestuurd werken, zoals in IJburg ontwikkeld, nu in de andere vestigingen van de OBA ingevoerd. Meer en meer worden de teams en teamleiders op de vestigingen verantwoordelijk voor het met burgers samen organiseren van activiteiten en het maken van roosters. De teams worden ondersteund door centrale afdelingen; onder andere Programmering, Bibliotheek & online diensten en Educatie. Sinds jan. 2016 worden de teams samengesteld op basis van een capaciteitentest en is het aantal vestigingen dat door een team gerund wordt, verminderd van 5/6 naar 3. De medewerkers hebben meer en meer uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden gekregen en zij staan in direct contact met de burgers in de buurt van hun vestigingen.

De directeur die in 2014 gekomen is, speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van de visie, in het motiveren en stimuleren van de medewerkers en hij zorgt er voor dat hij regelmatig medewerkers spreekt. In het implementatieproces wordt voorts een belangrijke rol gespeeld door de teamleiders. Zij stimuleren de medewerkers om een actieve en ondernemende rol op te pakken.

 

Resultaten

De bezoekersaantallen zijn in het jaar 2016 met 12% gestegen, mede dankzij de ruimere openingstijden. Het algemeen gevoel van de medewerkers is dat de betrokkenheid van de buurt bij hun vestiging groter is geworden en er zijn meer relaties met ander organisaties in de buurt.

 

Referentie

Mirna Korteweg, ‘Openbare Bibliotheek Amsterdam– ‘Experimenteerbieb IJburg groeit uit tot voorbeeld’, 2017,in het kader van afstudeerstage bij TNO en -scriptie voor masteropleiding ‘Management van HR en Verandering’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.