Op zoek naar internationale voorbeelden van innoveren met Slimmer Werken binnen de publieke sector

Datum publicatie: 2011, Datum plaatsen: 2012

Dit onderzoeksrapport is de uitkomst van een zoektocht naar internationale voorbeelden over slimmer werken in de publieke sector. De aanleiding voor dit project is de constatering dat de discussie over vernieuwing en besparing in de publieke sector voornamelijk nationaal is georiënteerd, terwijl de problematiek in andere landen vaak vergelijkbaar is. Met deze succesvolle voorbeelden van slimmer werken waarbij aandacht is voor zowel productiviteitsverbetering als professionalisering (arbeidssatisfactie, werkdruk, ontwikkelingsmogelijkheden etc.) willen de auteurs de Nederlandse discussie over innovatie in de publieke sector verrijken.

Allereerst wordt het begrip slimmer werken afgebakend en worden enkele modellen gepresenteerd die als uitgangspunt voor de casebeschrijvingen dienen (Q4 model rond productiviteit, TOP model voor het proces en de businesscasebenadering). Vervolgens worden 7 cases beschreven en geanalyseerd:

  1. Studenten inzetten als “sociale entrepreneurs” in de VS
  2. Co-creatie met ouders in het peuteronderwijs in het VK
  3. Shared services als alternatief voor het samenvoegen van gemeenten in Australië
  4. Mogelijkheden voor Publiek-private samenwerking rond de inzet van arbeidskrachten in de oogheelkunde in Finland
  5. Participatieve innovatie in het Guastalla ziekenhuis in Italië
  6. Participatieve innovatie voor efficiënter politieonderzoek en een lagere werkdruk in Helsinki
  7. Een zelfmonitoringsmethode (ProMES) voor het verbeteren van de performance bij de Zweedse verkeerspolitie.

Thema: Slimmer werken – organisatie / internationaal

Sectorindeling: Publieke sector

Brontype: (Onderzoeks)rapporten

Organisatie: Diverse organisaties: East Tennessee State University in de VS, Peuterschool “scallywags” in Engeland, gemeente Walkerville in Australië, organisaties in de oogheelkunde in Finland, Guastalla ziekenhuis Italië, Itäkes politiedepartement in Helsinki, Zweedse verkeerspolitie,

Homepage: n.v.t.

Contactpersoon: Wouter van der Torre: wouter.vandertorre@tno.nl

Zoektermen: slimmer werken, sociale innovatie, internationale voorbeelden, publieke sector, bezuinigingen, taakstelling

Thema’s: Internationaal, Slimmer werken – organisatie