Ontmoet de toekomst; Nieuwe perspectieven op een flexibele arbeidsmarkt

2014 – Het boek ‘Ontmoet de toekomst. Nieuwe perspectieven op een flexibele arbeidsmarkt.’ Is een uitgave van de ABU. In dit boek zijn (korte) bijdragen opgenomen van deskundigen, inlenende bedrijven, Abu-leden en professionals. Ook bevat het boek de resultaten van het TNO-onderzoek ‘De toekomst van flex’.

In de interviews en korte essays worden trends en hun gevolgen voor de arbeidsmarkt besproken en aanbevelingen aan de flexbranche gedaan. Zo komen bijvoorbeeld aan het woord de deskundigen: Nicolette van Gestel, hoogleraar, Hans van der Steen van de AWVN, en Robbert Coenmans, voorzitter van FNV Jong. Manue Azoulay  van SWZ Uitzenden & Detacheren vertegenwoordigt onder anderen de branche. De vakbeweging is vertegenwoordigd met Maurice Limmen, voorzitter van het CNV  en Robbert Coenmans, voorzitter van FNV Jong.  

De belangrijkste trends die genoemd worden zijn de vergrijzing met als verwacht gevolg krapte op de arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen, digitalisering en internationalisering. Allen benadrukken dat deze trends meer dynamiek in de vraag op de arbeidsmarkt in aantallen en in kwalificaties met zich mee zal brengen.  Daarom zal flexibilisering van de arbeidsmarkt eerder meer dan minder nodig zijn. De uitdaging is te zorgen voor ‘goede flex’ en voor employability, veel en permanente scholing en opleiding, leren op en door het werk, duurzame inzetbaarheid en begeleiding van werk naar werk.  

Opvallende aanbevelingen aan de flexbranche  zijn bijvoorbeeld:

Flexaanbieders  kunnen samen met inleners een belangrijke maatschappelijke rol spelen in het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt en de participatiemaatschappij.

Flexaanbieders kunnen bedrijven steunen in het verhogen van de interne flexibiliteit. Zij kunnen makelaar zijn van (internationaal) toptalent of ‘carrièrebemiddelaar’ en partner bij regionalisering.

Uitzenders kunnen werkgevers ondersteunen bij het realiseren van goed werkgeverschap en zich meer richten op employability. Zij zouden kunnen  inspelen op de revival van de maakindustrie en investeren in meester-gezelmodellen.

Referentie

Het boek  Ontmoet de toekomst. Nieuwe perspectieven op een flexibele arbeidsmarkt’  is te downloaden via de website van de ABU: www.abu.nl.

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Duurzame inzetbaarheid, Flexibel organiseren,

Sector: Zakelijke diensten

Bron: Boek