Ontmanagen voor managers. Elke dag werken aan je eigen overbodigheid

2015 – Het boek ‘Ontmanagen voor managers. Elke dag werken aan je eigen overbodigheid.’ is geschreven door Thom Verheggen. In dit boek beschrijft Verheggen de organisatievernieuwing die een (drastische) vermindering van het aantal hiërarchische lagen inhoudt, vanuit het perspectief van de overbodig wordende manager. Het is een persoonlijk en gekleurd verhaal van Thom die manager was en die aanliep tegen zijn eigen beperkingen en die van de mensen en systemen om hem heen.

Het is alsof Verheggen voortdurend met een soort verwondering kijkt naar zijn eigen gedrag als manager en dat van de mensen boven en onder zich, de macht van de vanzelfsprekendheid doorbrekend. 

Over de inhoud

Verheggen geeft drie redenen waarom juist nu ‘nieuwe organisaties’ nodig zijn:

  1. We zijn te ver doorgeschoten in systemen, planning en control.

  2. De wereld verandert te snel en op te veel fronten tegelijk.

  3. De technologie maakt het mogelijk en nodig om dingen anders te organiseren.

‘Nieuwe organisaties’ hebben heel helder waarvoor ze bij elkaar zijn (1) hebben een groot aanpassingsvermogen om dat te bereiken (2), maken slim gebruik van nieuwe technologie en netwerken (3) en al het talent wordt ingezet (vanuit intrinsieke motivatie) om te excelleren (4).

In die moderne, wendbare organisatie is de missie leidend en zijn beslissen, denken en doen veel meer onderdeel van ieders werk. En de manager….? Die moet op zoek naar een nieuwe rol.

In 20 korte hoofdstukken worden, met citaten en voorbeelden uit de praktijk de verwondering beschreven, alternatieven geschetst en vooroordelen en bezwaren aan de kaak gesteld.

Een van de kerngedachten is dat de missie leidend is. ‘De missie is de baas’. Verheggen gebruikt er de metafoor van de magneet voor; de missie werkt als een magneet voor al het gedrag. De formulering van de missie is dan ook essentieel en moet liefst ‘voorbij de klant’ worden gedefinieerd. Zoals een schoonmaakbedrijf de missie veranderde van ‘De stad schoonmaken’ naar ‘Een schone stad’. Dat biedt ook perspectief op samenwerking met andere stakeholders zoals burgers, in dit voorbeeld.

De structuur van de ‘nieuwe organisatie’ is klantgericht en niet zoals vaak in traditionele organisaties functioneel. In klantteams kan de feedback van klanten en collega’s worden meegenomen bij de beslissingen. Die beslissingen worden genomen op het niveau van impact. Een mooi citaat is: ‘Als je de hiërarchie loslaat, wordt de structuur nog belangrijker’.   

Referentie

Verheggen, Thom: ‘Ontmanagen voor managers. Elke dag werken aan je eigen overbodigheid.’ (2015) Deventer: Vakmedianet. ISBN 9789462760714.

Thema’s: Dynamisch managen & leiderschap, Flexibel organiseren, Slimmer werken, Teamwerk, Zelfsturing.

Sector: n.v.t.

Bron: Boek