Onderzoek naar slim reizen en slim werken

2010 – De beloften van ‘Het Nieuwe Werken’ zijn niet gering en toch vindt de verspreiding van het tijd- en plaatsonafhankelijk werken in Nederland nog maar schoorvoetend plaats.

Voordelen van ‘het nieuwe werken’

Recent onderzoek van Blauw Research in opdracht van de Taskforce Mobiliteitsmanagement laat zien dat werknemers graag meer vrijheid willen om te bepalen waar en wanneer ze hun werk doen. Ook de baas profiteert als werknemers zelf hun werktijden kunnen bepalen. Niet alleen vergroot het hun aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt, er is ook winst te halen in directere zin. Volgens diverse onderzoeken leidt slimmer werken niet zelden tot efficiencywinsten van tussen de 10 en 20%. Uit het onderzoek blijkt ook dat degenen die regelmatig op afstand of thuis werken daardoor maandelijks maar liefst gemiddeld bijna 600 kilometer minder in de spits reizen. De reistijd die op deze manier wordt bespaard, wordt voor 34% aan het werk besteed. Ook leidt de mogelijkheid om onafhankelijk van plaats en tijd te werken tot een hogere tevredenheid onder werknemers. En tevreden medewerkers bevelen ‘hun’ bedrijf eerder aan als werkgever en zakenpartner. Voor 38% van de ondervraagden is de mogelijkheid om thuis of onderweg te werken een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Een bedrijf met een actief mobiliteitsbeleid voor heeft, wordt dus gezien als een aantrekkelijke werkgever.

De voordelen zijn legio, schetst De Waal. “Een van de bedrijven waarmee we werken is inmiddels al zover dat zijn consultants dankzij laptop en mobiel internet nu ook declarabele uren kunnen schrijven terwijl ze in de trein aan het werk zijn", zegt De Waal. “De business case is positief. Flinke kostenbesparingen, opbrengstverhogingen, productiviteitsstijgingen, vitaliteit, duurzaamheid en aantrekkelijk werkgeverschap op de arbeidsmarkt zijn hier de sleutelbegrippen."

Drempels door werkgevers

Hoewel er veel voordelen bestaan van ‘Het Nieuwe Werken’, de invoering ervan vindt echter moeizaam plaats. Als je het werknemers vraagt, ligt oorzaak hiervaan vooral bij de baas. Een derde van de werknemers zouden wel meer willen werken op afstand, maar doet dat niet omdat de werkgever drempels opwerpt, blijkt uit het onderzoek. Minder dan de helft van de werkgevers heeft beleid ontwikkeld op het gebied voor werken op afstand of thuiswerken en slechts 12% heeft beleid voor flexibele werktijden.

Werkgevers zijn daarom nu aan zet, vindt Lodewijk de Waal, voorzitter van de door VNO-NCW en MKB-Nederland in het leven groepen taskforce. Zij moeten deze slimmere manier van werken niet alleen mogelijk maken, maar ook actief promoten, zodat werknemers niet bang zijn voor negatieve reacties als ze om aanpassing van hun werktijden vragen. Leidinggevenden moeten af van hun neiging alle werknemers van negen tot vijf in de gaten te willen houden en zelf het goede voorbeeld geven of daarvoor sleutelwerknemers inzetten.

Bronvermelding

De vragenlijst van het onderzoek staat op: www.blauw.com/mobiliteitscheck. Na het invullen ontvangt u het rapport met de resultaten van het TFMM-onderzoek kosteloos per e-mail. Dit rapport met concrete handreikingen voor werkgevers kan als hulpmiddel dienen om de discussie, eventueel via de OR of HR, in de eigen organisatie (verder) op gang te brengen.

Keywords: Het Nieuwe Werken